Giới thiệu bộ Công cụ đầu tư - Tư vấn đầu tư

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, số hóa đã nhanh chóng lan rộng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong thế giới tài chính, Fintech đã trở thành một làn sóng làm thay đổi cách thức hoạt đông của ngành. Trong đầu tư, số hóa cũng đã được ứng dụng rộng rãi nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình ra quyết định. Nắm bắt xu hướng đó, HSC Online tiếp tục phát triển và cải tiến bộ công cụ trên website của mình để cho ra mắt bộ Công cụ đầu tư - Tư vấn đầu tư 2.0.

Bộ Công cụ Tư vấn đầu tư 2.0 của HSC Online được kết cấu nhằm phục vụ nhà đầu tư các sản phầm đầu tư đang có trên thị trường bao gồm: Cổ phiếu, chứng quyền, hợp đồng tương lai và tương lai gần sẽ là trái phiếu và ETFs. Cụ thể, các cấu phần cơ bản của bộ công cụ bao gồm hai nhóm chức năng chính là:

(1) Công cụ đầu tư: gồm tất cả những công cụ mang đến thông tin hỗ trợ khách hàng tham khảo để ra quyết định và

(2) Tư vấn đầu tư: là nơi khách hàng nhận được sự tư vấn của các chuyên gia và học hỏi kinh nghiệm từ cộng đồng các nhà đầu tư.

Dưới đây là các thành phần chi tiết của bộ Công cụ Tư vấn đầu tư 2.0:

I.          Công cụ đầu tư

1.         Nhận định thị trường

2.         Định thời điểm thị trường

3.         Danh mục đầu tư

4.         Phân tích doanh nghiệp

II.         Tư vấn đầu tư

1.         Tư vấn đầu tư cổ phiếu – chứng quyền

2.         Tư vấn đầu tư phái sinh – HĐTL

Hướng dẫn sử dụng chi tiết của từng cấu phần sẽ được trình bày ở phần sau của bộ tài liệu Hướng dẫn tự giao dịch > Hướng dẫn sử dụng công cụ đầu tư.

>> Sử dụng Công cụ đầu tư | Tư vấn đầu tư