Giới thiệu chung về Giao dịch ký quỹ

1. Giao dịch ký quỹ là gì?

Giao dịch ký quỹ (GDKQ) là dịch vụ cho phép nhà đầu tư vay tiền của Công ty Chứng khoán (CTCK) để giao dịch chứng khoán bên cạnh vốn tự có dưới hình thức ký quỹ tài sản. 

Tài sản có thể là tiền mặt hoặc chứng khoán nằm trong danh mục được phép GDKQ của HSC tại từng thời điểm. 

Khi sử dụng dịch vụ GDKQ, nhà đầu tư ký quỹ một số tiền ban đầu hoặc chứng khoán được phép GDKQ được hiểu là yêu cầu ký quỹ ban đầu của chứng khoán cần giao dịch, HSC thực hiện cho vay phần còn lại. 

Mỗi nhà đầu tư sẽ được HSC cấp một hạn mức tín dụng để thực hiện GDKQ.

 

2. Lợi ích khi sử dụng ký quỹ

Sức giao dịch (Khả năng giao dịch) lớn hơn so với tiền mặt hiện có: Khi sử dụng dịch vụ GDKQ, nhà đầu tư có thể giao dịch được nhiều mã chứng khoán hơn và giá trị giao dịch lớn hơn so với khi chỉ sử dụng tiền mặt tự có. 

Sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp: Nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp để tối đa hóa khả năng sinh lời danh mục. 

Thanh toán và vay nợ: Linh hoạt và tại bất kỳ thời điểm nào thông qua việc nộp tiền mặt hoặc ngay sau khi bán cổ phiếu. Và nhà đầu tư có thể vay lại bất kỳ thời điểm nào khi thị trường có cơ hội. 

Sử dụng vốn linh hoạt: Nhà đầu tư có thể huy động tiền nhanh để thực hiện chiến lược đầu tư ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn.

 

3. Ưu điểm vượt trội của HSC

-    Áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong việc xây dựng mô hình giao dịch ký quỹ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. 

-    Tham số, công thức tính toán dễ hiểu, giúp nhà đầu tư có công cụ tài chính để tối đa hóa lợi nhuận đầu tư. 

-    Linh hoạt sử dụng vốn giữa các tài khoản, hoặc rút ra một phần dựa trên dư ký quỹ theo điều kiện của HSC. 

-    Hạn mức tín dụng cao, mức lãi suất cạnh tranh. 

>> Xem thêm: Danh mục chứng khoán GDKQ được cập nhật liên tục tại đây

 

4. Các bước đăng ký và sử dụng Giao dịch ký quỹ 

các bước đăng ký và sử dụng giao dịch ký quỹ

Để đăng ký và sử dụng ký quỹ, nhà đầu tư thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán

▪ Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán. 

▪ Ký hợp đồng giao dịch ký quỹ và kích hoạt giao dịch kỹ quỹ.

>> Xem thêm: Hướng dẫn ký mới Hợp đồng Giao dịch ký quỹ

 

Bước 2: Giao dịch chứng khoán

▪ Nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ ban đầu. 

▪ Tiến hành giao dịch, nhà đầu tư có thể vay ký quỹ để tối đa hóa lợi nhuận. Khi vay ký quỹ, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định giao dịch ký quỹ của công ty chứng khoán.

 

Bước 3: Định kỳ 

▪ Nhà đầu tư ký phụ lục gia hạn hoặc xác nhận trực tuyến khi hợp đồng giao dịch ký quỹ hết hạn. 

>> Xem Hướng dẫn gia hạn hợp đồng tại đây.

▪ Nhà đầu tư cũng có thể thanh lý hợp đồng giao dịch ký quỹ khi hợp đồng hết hạn

(*) Xác nhận gia hạn trực tuyến sẽ được triển khai trong năm 2020.