Giới thiệu chung về Giao dịch ký quỹ

 

1. Giao dịch ký quỹ là gì?

Giao dịch ký quỹ (Margin Trading) là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng hạn mức tín dụng do công ty chứng khoán cấp. Nhà đầu tư thế chấp cổ phiếu đang nắm giữ, vay tiền của công ty chứng khoán để mua thêm cổ phiếu, đồng thời trả lãi vay và nợ cho công ty chứng khoán khi bán chứng khoán.

 

2. Lợi nhuận và rủi ro khi giao dịch ký quỹ

Ví dụ: Nhà đầu tư dùng 15 triệu VNĐ để đầu tư vào cổ phiếu

lợi nhuận và rủi ro khi giao dịch ký quỹ

 

Từ ví dụ trên cho thấy, giao dịch ký quỹ giúp khuếch đại các khoản lãi ngược lại cũng làm khuếch đại các khoản lỗ.

 

3. Giao dịch ký quỹ - Những điều cần lưu ý

Tổng dư nợ = Dư nợ ký quỹ + Lãi vay + Thuế/phí

Tổng giá trị được phép vay: số tiền tối đa được phép vay, căn cứ vào giá trị tài sản đảm bảo là danh mục được phép cho vay ký quỹ.

Tỷ lệ nợ = Tổng dư nợ / Tổng giá trị được phép vay

 

Giao dịch ký quỹ và những điều cần chú ý

 

Khi giá cổ phiếu giảm khiến danh mục tài sản đảm bảo giảm làm tổng giá trị được phép cho vay giảm dẫn đến tỉ lệ nợ tăng. Khi tỉ lệ nợ vượt quá 140%, công ty chứng khoán gọi ký quỹ (margin call) và buộc nhà đầu tư đóng bớt vị thế đưa tỷ lệ nợ về ngưỡng an toàn.

 

4. Làm thế nào để giao dịch ký quỹ?

Để giao dịch ký quỹ, nhà đầu tư thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch ký quỹ

Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán.

Mở tài khoản chứng khoán

 

Sau đó ký hợp đồng giao dịch ký quỹ và kích hoạt giao dịch ký quỹ.

>> Xem thêm: Hướng dẫn ký mới Hợp đồng Giao dịch ký quỹ

 

Bước 2: Giao dịch chứng khoán

Nhà đầu tư tiến hành giao dịch, có thể vay ký quỹ để tối đa hóa lợi nhận. Khi vay ký quỹ, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định giao dịch ký quỹ của công ty chứng khoán.

 

Bước 3: Gia hạn định kỳ

Nhà đầu tư tái ký lại hợp đồng giao dịch ký quỹ khi hết hạn. Thời hạn ký lại hợp đồng ký quỹ ở HSC là 12 tháng/lần.

 

5. Quản trị rủi ro khi giao dịch ký quỹ

Để quản trị rủi ro khi giao dịch ký quỹ, nhà đầu tư cần:

♦ Nắm vững các quy định về giao dịch ký quỹ

♦ Dự báo đúng xu hướng cổ phiếu

♦ Thiết lập các ngưỡng cắt lỗ để quản trị rủi ro

>>  Xem thêm: Danh sách chứng khoán được phép giao dịch