Hướng dẫn cài đặt Danh mục trong phiên

Danh mục trong phiên hiển thị các cổ phiếu-chứng quyền có tín hiệu kỹ thuật tốt trong phiên với rủi ro được kiểm soát ở các cổ phiếu qua điểm đánh giá cơ bản.

tu-van-co-phieu-chung-quyen.png

Hình 1: Màn hình Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền

 

Để lựa chọn các danh mục tự động hiển thị khi có cổ phiếu - chứng quyền thỏa mãn các yêu chí, nhà đầu tư vào phần Cài đặt lựa chọn danh mục và tiến hành chọn hoặc bỏ chọn để bật/tắt chức năng “Đặt hàng danh mục trong phiên”.

Sau khi hoàn thành cài đặt, nhà đầu tư bấm “Lưu” để lưu lại các cài đặt. Bấm “Hủy” để thực hiện lại từ đầu.

cai-dat-lua-chon-danh-muc.png

Hình 2: Màn hình Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền

Để sử dụng dịch vụ tư vấn, nhà đầu tư vui lòng đăng ký tại đây.