Hướng dẫn cài đặt giao diện và cấu hình trên HSC iTrade

 

 

Giao diện và cấu hình trên HSC iTrade

Sau khi đăng nhập, khách hàng sẽ nhìn thấy giao diện mặc định của HSC iTrade như hình dưới đây.
 
Giao diện mặc định của HSC iTrade sau khi đăng nhập
Giao diện mặc định của HSC iTrade sau khi đăng nhập
 
Giao diện mặc định bao gồm các phần: thanh công cụ ở phía trên cùng, cửa sổ thông tin đầy đủ của cổ phiếu, phiếu lệnh, các cửa sổ thông tin, tổng quan thị trường, danh sách xem, xếp hạng, số dư chứng khoán, sổ lệnh. Ở phía dưới cùng là thanh thông tin giao dịch của các chỉ số chính. Để tùy chọn giao diện, khách hàng vào mục Hiển thị, chọn các giao diện mong muốn.
 
Khi muốn thay đổi cấu hình của phần mềm, nhà đầu từ vào phần Hệ thống, chọn Cấu hình. Cửa sổ cấu hình hiện ra với các tùy chọn bao gồm ngôn ngữ hiển thị, màu nền hiển thị và một số các tùy chọn khác.