Hướng dẫn cài đặt/thay đổi mã giao dịch trên phần mềm HSC Trade Pro (Ipad)

Lần đầu tiên đăng nhập vào hệ thống HSC Trade Pro trên Ipad, khách hàng sẽ nhận được thông báo cài đặt/thay đổi mã giao dịch (Trade PIN). Khách hàng có thể bỏ qua bước này bằng cách nhấn Đồng ý để đóng màn hình.

Mã giao dịch được coi như một mật khẩu thứ 2 và là thông tin bắt buộc để đặt lệnh mua hoặc bán. Mã giao dịch này chỉ cần cài đặt 1 lần duy nhất và có thể thay đổi bất cứ khi nào khách hàng muốn.

 

Các bước hướng dẫn cài đặt/ thay đổi mã giao dịch

Bước 1: Cài đặt → Thông tin người dùng → Chọn Thay đổi mã giao dịch

hướng dẫn cài đặt thay đổi mã giao dịch trên phần mềm HSC Trade Pro

 

Bước 2: Tạo mã giao dịch ít nhất 4 chữ số, sau đó nhấn Đồng ý

thay đổi mã giao dịch trên HSC trade pro

 

Bước 3: Hệ thống HSC Trade Pro sẽ hiện ra thông báo sau khi khách hàng thay đổi mã giao dịch thành công.

thông báo thay đổi mã giao dịch trên HSC Trade Pro thành công

 

hướng dẫn cài đặt mã giao dịch trên HSC trade pro

 

Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến HSC qua số điện thoại +84 28 3823 3298 – nhấn phím 0 để được hỗ trợ. 

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn thay đổi cấu hình mặc định của HSC Trade