Hướng dẫn chuyển chứng khoán từ CTCK khác về HSC

Các bước chuyển chứng khoán từ tài khoản công ty chứng khoán khác về HSC

B1

Khách hàng

Mở tài khoản GD chứng khoán tại HSC
B2

Khách hàng

Đến CTCK cũ để làm thủ tục chuyển chứng khoán từ công ty cũ sang HSC
B3

HSC

Hạch toán ghi tăng số chứng khoán tương ứng của khách hàng

Bước 1: Khách hàng mở tài khoản chứng khoán online tại HSC (nếu đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại HSC khách hàng bỏ qua bước này).

MTK online


>> Xem chi tiết: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoản HSC


Bước 2: Khách hàng đến công ty chứng khoán cũ để làm thủ tục chuyển chứng khoán sang HSC (theo mẫu tại công ty chứng khoán cũ). Công ty chứng khoán cũ sẽ gửi chứng từ lên Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).


Bước 3: Sau khi nhận được chứng từ ghi có hiệu lực từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), nhân viên dịch vụ HSC sẽ hạch toán ghi tăng số chứng khoán tương ứng của khách hàng vào hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi SMS thông báo cho khách hàng biết kết quả ghi có này.

Số chứng khoán này được hạch toán theo đúng loại chứng khoán của khách hàng đang sở hữu, loại chứng khoán có thể là tự do chuyển nhượng, hạn chế chuyển nhượng hay chờ giao dịch.