Hướng dẫn chuyển khoản nội bộ

1. Hạn mức chuyển tiền

HSC không giới hạn hạn mức chuyển tiền giữa các tài khoản Cổ phiếu, Phái sinh, Trái phiếu của Quý khách.

2. Hướng dẫn thực hiện

Từ nền tảng https://my.hsc.com.vn/

Bước 1: Đăng nhập myhsc

Bước 2: Ở góc trên bên trái màn hình, chọn tính năng Chuyển tiền

Bước 3: Chọn Chuyển nội bộ, sau đó nhập các thông tin

  • Từ tài khoản: chọn một trong số các tài khoản Cổ Phiếu, Trái phiếu, Phái sinh muốn chuyển tiền đi

  • Đến tài khoản: chọn một trong số các tài khoản Cổ Phiếu, Trái phiếu, Phái sinh muốn chuyển tiền đến

myhsc web cknb2

  • Số tiền: Số tiền Quý khách cần chuyển.

Vui lòng kiểm tra số tiền tối đa có thể chuyển và Số tiền chuyển không bị tính lãi để có quyết định phù hợp

Nội dung (nếu có)

Sau đó nhấn Chuyển tiền

Bước 4: Nhập mã xác thực (OTP) do hệ thống gửi đến số điện thoại Quý khách đã đăng ký và nhấn Xác nhận

Hệ thống thông báo kết quả của lệnh giao dịch.