Hướng dẫn chuyển tiền phí sử dụng dịch vụ chuyển khoản trực tuyến OCT

Khách hàng thực hiện chuyển tiền Phí sử dụng dịch vụ chuyển khoản trực tuyến OCT theo hướng dẫn sau đây:

• Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

• Nội dung: Đăng ký OCT - Họ tên chủ tài khoản - số tài khoản chứng khoán

• Ví dụ: Đăng ký OCT - Nguyễn Văn A - 011C5XXXXX

• Số tiền: 350.000 đ

• Chi tiết về tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng và số tài khoản nhận:

Hướng dẫn chuyển tiền phí sử dụng dịch vụ chuyển khoản trực tuyến OCT

♦ Lưu ý: Đây chỉ là hướng dẫn nộp phí sử dụng dịch vụ chuyển khoản trực tuyến OCT, khách hàng có nhu cầu nộp tiền vào tài khoản chứng khoán vui lòng xem hướng dẫn tại đây: Cách nộp tiền vào tài khoản chứng khoán.