Hướng dẫn chuyển tiền phí sử dụng dịch vụ chuyển khoản trực tuyến OCT

Khách hàng thực hiện chuyển tiền Phí sử dụng dịch vụ chuyển khoản trực tuyến OCT theo hướng dẫn sau đây:

• Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

• Nội dung: Họ tên chủ tài khoản - số CMND

• Số tiền: 350.000 đ

• Chi tiết về tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng và số tài khoản nhận:

Ngân hàng tại Hà Nội

Số tài khoản

Tên tài khoản

Ngân hàng Ngoại thuơng VCB - Chi nhánh Hoàn Kiếm

0301.000.335.122

Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM

NHTM CP phát triển TP.HCM (HD Bank) – Chi nhánh Hoàn Kiếm

020.704.070.000.154

Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM

Ngân hàng tại Tp.HCM

Số tài khoản

Tên tài khoản

Ngân hàng BIDV – Chi nhánh

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TP.HCM

119.10.00.00.5181.7

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM

 

♦ Lưu ý: Đây chỉ là hướng dẫn nộp phí sử dụng dịch vụ chuyển khoản trực tuyến OCT, khách hàng có nhu cầu nộp tiền vào tài khoản chứng khoán vui lòng xem hướng dẫn tại đây: Cách nộp tiền vào tài khoản chứng khoán.