Hướng dẫn đăng nhập và thay đổi mật khẩu trên HSC Trade

 

1. Hướng dẫn đăng nhập HSC Trade

Bước 1: Để đăng nhập vào ứng dụng HSC Trade, khách hàng nhấn vào biểu tượng HSC Trade trên màn hình điện thoại.
 
Hướng dẫn đăng nhập hsc trade.jpg
 
Bước 2: Khách hàng nhập Mã đăng nhậpMật khẩu, sau đó chọn Đăng nhập để truy cập vào ứng dụng. 
Lưu ý:
• Mã đăng nhập là số tài khoản chứng khoán của khách hàng. Ví dụ: mã đăng nhập của khách hàng là 011C5xxxxx. 
• Đối với các khách hàng mới, số tài khoản và mật khẩu được HSC gửi vào email đã đăng ký với chủ đề “Password created Thông báo mật khẩu”.
• Sau khi đăng nhập lần đầu thành công, hệ thống yêu cầu thay đổi mật khẩu để bảo mật. Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự, nhiều nhất 20 ký tự, bao gồm cả chữ và số, không bao gồm các ký tự đặc biệt (&, *, $, #, @, %, ?, !). 
 
Giao diện tài khoản quý khách sau khi đăng nhập thành công:
Giao diện HSC Trade
 

2. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu trên HSC Trade 

 
HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU TRÊN HSC TRADE
B1

Khách hàng

Nhấn Cài đặt, vào Thông tin người dùng & chọn Đổi mật mã
B2

Khách hàng

Nhập mật mã cũ, mật mã mới & xác nhận mật mã mới
B3

Khách hàng

Chọn Đồng ý

Chi tiết các bước hướng dẫn thay đổi mật khẩu phần mềm HSC Trade:

Bước 1: Để thay đổi mật khẩu, khách hàng nhấn vào biểu tượng Cài đặt  biểu tượng cài đặt HSC Trade ở góc phải phía dưới giao diện HSC Trade. Sau đó, vào phần Thông tin người dùng, chọn Đổi mật mã.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu trên HSC Trade


Bước 2: Khách hàng nhập thông tin ở Cửa sổ đổi mật khẩu gồm nhập mật mã cũ và nhập mật mã mới vào hai ô Mật mã mới và Xác nhận mật mã ở phía dưới.

cách đổi mật khẩu trên HSC Trade


Bước 3: Khách hàng chọn Đồng ý.

Sau khi thay đổi thành công mật khẩu, hệ thống sẽ gửi thông báo trên màn hình.

thông báo đổi mật khẩu thành công trên HSC Trade

 

• Trong trường hợp khách hàng nhập sai mật khẩu cũ hoặc nhập mật khẩu mới không hợp lệ, hệ thống sẽ gửi thông báo trên màn hình.

thông báo đổi mật khẩu không khớp trên HSC Trade