Hướng dẫn đặt lệnh mua/bán trên HSC iTrade

1) Hướng dẫn đặt lệnh mua trên HSC iTrade 

Có rất nhiều cách để gõ phím lệnh với iTrade: phiếu lệnh truyển thống và phiếu lệnh nhanh

 

 

a) Phiếu lệnh truyền thống

HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA PHIẾU LỆNH TRUYỀN THỐNG TRÊN HSC iTrade

B1

Khách hàng

Vào menu Giao dịch cổ phiếu, chọn Phiếu lệnh
B2

Khách hàng

Nhập số lượng cổ phiếu cần mua, chọn loại lệnh & giá muốn đặt
B3

Khách hàng

Nhấp vào Mua để thực hiện đặt lệnh
B4

Hoàn tất

Nhấn Xác nhận (Mua)

Chi tiết các bước hướng dẫn đặt mua phiếu lệnh truyền thống:

Bước 1: Để thực hiện lệnh mua, khách hàng vào Phiếu lệnh trên giao diện mặc định. Để xuất hiện phiếu lệnh ở các giao diện khác, khách hàng vào mục Giao dịch cổ phiếu sau đó chọn Phiếu lệnh. Khách hàng nhập mã cổ phiếu muốn mua tại phiếu lệnh này.  

Hướng dẫn đặt lệnh mua phiếu lệnh truyền thống trên HSC iTrade


Bước 2: Khách hàng nhập số lượng cổ phiếu cần mua, sau đó chọn loại lệnh và giá muốn đặt.

• Nhập kiểu KVND, ví dụ: Nếu giá cổ phiếu là 11,100 VND, thì nhập 11.1.

• Đối với lệnh ATO/ATC/MP, chúng ta chọn ATO/ATC/MP ngay ô dưới ô giá.

• Giá sẽ được điền tự động khi nhấn vào 3 bước giá.


Bước 3: Khách hàng nhấp chuột vào Mua để thực hiện đặt lệnh.

Khách hàng hàng có thể thay đổi mua hoặc bán bằng cách nhấn vào MUA/ BÁN

đặt lệnh mua trên HSC iTrade


Bước 4: Khách hàng nhấn Xác nhận (Mua) để hoàn tất.


b) Phiếu lệnh nhanh

HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA PHIẾU LỆNH NHANH TRÊN HSC iTrade

B1

Khách hàng

Nhấp vào các trường trong cửa sổ thông tin cổ phiếu
B2

Khách hàng

Nhập số lượng cổ phiếu muốn mua
B3

Khách hàng

Nhấn Mua để xác nhận
B4

Hoàn tất

Nhấn Xác nhận (Mua)

Chi tiết các bước hướng dẫn đặt mua phiếu lệnh nhanh:

Bước 1: Khách hàng có thể nhấp vào các trường trong các cửa sổ thông tin cổ phiếu để tự động lấy mã chứng khoán và giá vào phiếu lệnh.

Hướng dẫn đặt lệnh mua phiếu lệnh nhanh trên HSC iTrade

Khi trường có nền chuyển sang màu xanh nhạt có nghĩa là nhấp vào đó sẽ lấy giá và mã chứng khoán vào phiếu lệnh cho lệnh Mua.


Bước 2: Khách hàng tiến hành nhập vào số lượng muốn mua.


Bước 3: Khách hàng nhấn Mua để Xác Nhận


Bước 4: Nhấn Xác nhận (Mua) để hoàn tất 


2) Hướng dẫn đặt lệnh bán trên HSC iTrade 

 

 

a) Phiếu lệnh truyền thống

HƯỚNG DẪN ĐẶT BÁN PHIẾU LỆNH TRUYỀN THỐNG TRÊN HSC iTrade

B1

Khách hàng

Vào menu Giao dịch cổ phiếu, chọn Phiếu lệnh
B2

Khách hàng

Nhập số lượng cổ phiếu cần bán, chọn loại lệnh & giá muốn đặt
B3

Khách hàng

Nhấp vào Bán để thực hiện đặt lệnh
B4

Hoàn tất

Nhẫn Xác nhận (Bán)

Chi tiết các bước hướng dẫn đặt bán phiếu lệnh truyền thống:

Bước 1: Để thực hiện lệnh bán trên HSC iTrade, khách hàng vào Phiếu lệnh trên giao diện mặc định. Để xuất hiện phiếu lệnh ở các giao diện khác, khách hàng vào mục Giao dịch cổ phiếu sau đó chọn Phiếu lệnh. Khách hàng nhập mã cổ phiếu muốn bán tại phiếu lệnh này. 

Hướng dẫn đặt bán phiếu lệnh truyền thống trên HSC iTrade


Bước 2: Khách hàng nhập số lượng cổ phiếu cần bán, sau đó chọn loại lệnh và giá muốn đặt.

• Nhập kiểu KVND, ví dụ: Nếu giá cổ phiếu là 11,100 VND, thì nhập 11.1.

• Đối với lệnh ATO/ATC/MP, chúng ta chọn ATO/ATC/MP ngay ô dưới ô giá.

• Giá sẽ được điền tự động khi nhấn vào 3 bước giá.


Bước 3: Khách hàng nhấp chuột vào Bán để thực hiện đặt lệnh.

Khách hàng hàng có thể thay đổi mua hoặc bán bằng cách nhấn vào MUA/BÁN

 Đặt lệnh bán trên HSC iTrade


Bước 4: Khách hàng nhấn Xác nhận (Bán) để hoàn tất.


b) Phiếu lệnh nhanh

HƯỚNG DẪN ĐẶT BÁN PHIẾU LỆNH NHANH TRÊN HSC iTrade

B1

Khách hàng

Nhấn vào mức giá mong muốn trên cửa sổ thông tin cổ phiếu
B2

Khách hàng

Nhập số lượng cổ phiếu cần bán
B3

Khách hàng

Nhấn Bán để xác nhận
B4

Hoàn tất

Nhấn Xác nhận (Bán)

Chi tiết các bước hướng dẫn đặt bán phiếu lệnh nhanh:

Bước 1: Khách hàng có thể chọn nhanh giá muốn đặt bằng cách nhấn vào mức giá mong muốn trên cửa sổ thông tin cổ phiếu.

Khi trường có nền chuyển sang màu đỏ nhạt có nghĩa là nhấp vào đó sẽ lấy giá và mã chứng khoán vào phiếu lệnh cho lệnh Bán.


Bước 2: Khách hàng tiến hành nhập số lượng cổ phiếu cần bán.


Bước 3: Khách hàng nhấn Bán để Xác Nhận


Bước 4: Khách hàng nhấn Xác nhận (Bán) để hoàn tất.


>> Xem thêm: Hướng dẫn sửa lệnh và hủy lệnh trên HSC iTrade