Hướng dẫn ký mới và ký lại Hợp đồng giao dịch ký quỹ

1.    Ký mới Hợp đồng giao dịch ký quỹ

Bước 1: Khách hàng đăng ký mở tài khoản chứng khoán và chọn đối với dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán (Margin).
ký quỹ
Bước 2: Khách hàng hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản chứng khoán từ xa theo hướng dẫn tại đây

2.    Ký Phụ lục gia hạn Hợp đồng giao dịch ký Quỹ định kỳ

ký lại hợp đồng giao dịch ký quỹ
 
HSC sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng khi đến kỳ tái ký hợp đồng Giao dịch ký quỹ.