Hướng dẫn ký mới và ký lại Hợp đồng giao dịch ký quỹ

1.    Ký mới Hợp đồng giao dịch ký quỹ

Bước 1: Khách hàng đăng ký mở tài khoản chứng khoán và chọn đối với dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán (Margin).
ký quỹ
Bước 2: Khách hàng hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản chứng khoán từ xa theo hướng dẫn tại đây
 
Bước 3: Thực hiện 01 LỆNH CHUYỂN KHOẢN từ tài khoản ngân hàng hàng đã đăng ký vào tài khoản tổng BIDV của HSC và gửi toàn bộ chứng từ chuyển tiền (bằng scan/ hình chụp) về cho phòng MLM để kiểm tra thông tin chuyển khoản số tiền. 
Ví du: Mr Nguyễn Văn A chuyển khoản 10 triệu đồng từ Tài khoản VCB… vào Tài khoản BIDV của HSC số… với nội dung “nộp tiền vài TK chứng khoán số 011C…”
 
Bước 4: HSC sẽ tiến hành kích hoạt tài khoản giao dịch ký quỹ sau khi xác nhận về số tiền vào hệ thống và ghi nhận đúng thông tin trên đây. 
 

2.    Ký lại Hợp đồng giao dịch ký quỹ

ký lại hợp đồng giao dịch ký quỹ
 
HSC sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng khi đến kỳ tái ký hợp đồng Giao dịch ký quỹ.