Hướng dẫn lọc cổ phiếu trên HSC iTrade

 

Lọc cổ phiếu cho phép khách hàng tìm kiếm chứng khoán bằng cách chỉ định nhiều tiêu chí hơn như:

- Giá
- % Thay đổi
- P/E
- Hệ số sinh lời
- Vốn hóa 
- Các hoạt động Phân tính kỹ thuật

Sử dụng Giao diện người dùng để thiết lập tiêu chí lọc riêng.

Để lọc cổ phiếu trên HSC iTrade, khách hàng vào menu TT thị trường, chọn Lọc cổ phiếu. Chức năng cung cấp Giao diện sẵn có của HSC iTrade và Giao diện người dùng.

 

a) Lọc cổ phiếu từ giao diện sẵn có trên HSC iTrade

lọc cổ phiếu từ giao diện sẵn có trên HSC iTrade

Khách hàng làm theo các bước sau để tìm kiếm chứng khoán từ Giao diện sẵn có:

 

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM CHỨNG KHOÁN TỪ GIAO DIỆN SẴN CÓ

B1

Khách hàng

Chọn sàn GD từ danh sách xổ xuống Sàn GD
B2

Khách hàng

Nhấn vào tiêu chí sẵn có để lọc ra danh sách cổ phiếu
B3

Hoàn tất

Trang kết quả được hiển thị

Bước 1: Chọn Sàn GD từ danh sách xổ xuống Sàn GD.


Bước 2: Nhấn chuột vào tiêu chí sẵn có để lọc ra danh sách cổ phiếu thỏa mãn yêu cầu.


Bước 3: Trang kết quả được hiển thị. Nhấn vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu Tăng dần/ Giảm dần.

lọc cổ phiếu từ giao diện sẵn có trên phần mềm HSC iTrade

Một số tiêu chí lọc có sẵn và phổ biến bao gồm:
- Các tiêu chí lọc về diễn biến giá
- Phân tích cơ bản 
- Phân tích kỹ thuật. 

b) Lọc cổ phiếu từ giao diện người dùng trên HSC iTrade

Tại giao diện người dùng, khách hàng có thể tùy biến các tiêu chí mình muốn lọc.
 
HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM CHỨNG KHOÁN TỪ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG
B1

Khách hàng

Chọn sàn & ngành muốn lọc
B2

Khách hàng

Nhấn Chạy để tiến hành
B3

Hoàn tất

Trang kết quả được hiển thị

Khách hàng làm theo các bước sau để tìm kiếm chứng khoán từ Giao diện người dùng:

Bước 1: Định nghĩa điều kiện. Khách hàng chọn sàn và ngành muốn lọc.


Bước 2: Khách hàng nhấn Chạy để tiến hành.


Bước 3: Trang kết quả được hiển thị. Khách hàng nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu Tăng dần/ Giảm dần. Biểu tượng mũi tên sẽ được hiển thị trên tiêu đề cột. Để thiết lập lại, khách hàng chọn Xóa để hệ thống xóa bỏ các tiêu chí cũ và bắt đầu một bộ lọc mới.

lọc cổ phiếu từ giao diện người dùng trên HSC iTrade