Hướng dẫn lưu ký chứng khoán

Việc lưu ký chứng khoán áp dụng đối với những chứng khoán đã niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)/ UPCOM đã ủy quyền cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chuyển quyền sở hữu. 

Để lưu ký chứng khoán, Khách hàng hàng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau:

  • Sổ cổ đông/ Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán (bản gốc)
  • CMND/ Thẻ căn cước (bản sao và bản gốc để đối chiếu)
  • Phiếu gửi chứng khoán theo mẫu ( do HSC cung cấp)

*Lưu ý:
Việc ký gửi chứng khoán của khách hàng chỉ thành công khi thông tin (họ tên, số và ngày cấp CMND/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) của khách hàng trên Sổ cổ đông/ Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán trùng khớp với thông tin cá nhân trên CMND/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
Nếu Thông tin khách hàng về Họ tên, Số CMND, Ngày cấp CMND trên CMND không trùng với thông tin trên Sổ cổ đông/ Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán: 
- Khách hàng liên hệ với Tổ chức phát hành để thay đổi thông tin trong trường hợp Thông tin về Họ tên, Số CMND không trùng hợp. 
- Nếu thông tin về Họ tên và Số CMND trùng khớp, chỉ sai lệch Ngày cấp CMND, khách hàng có thể điều chỉnh thông tin tại HSC, không cần thay đổi thông tin tại Tổ chức phát hành.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, khách hàng cần đến các Phòng giao dịch HSC để làm thủ tục lưu ký. Khách hàng xem địa chỉ PGD của HSC tại đây.
 

Các bước để lưu ký chứng khoán tại HSC

B1

Khách hàng

Mở tài khoản GD chứng khoán
B2

Khách hàng

Điền thông tin & ký vào phiếu gửi chứng khoán, sổ cổ đông
B3

HSC

Kiểm tra, đối chiếu các thông tin
Hồ sơ chưa hợp lệ
B4Hồ sơ hợp lệ

HSC

Hoàn thiện hồ sơ & gửi lên VSD
B5

Hoàn tất

HSC hạch toán ghi tăng số chứng khoán tương ứng của KH

Bước 1: Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại HSC khách hàng bỏ qua bước này).

mở tài khoản online


>> Xem chi tiết: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán HSC


Bước 2: Khách hàng điền thông tin, ký vào phiếu gửi chứng khoán kèm theo sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán và đưa cho nhân viên dịch vụ HSC.


Bước 3: Nhân viên dịch vụ HSC kiểm tra thông tin trên sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán; đối chiếu các thông tin này với thông tin do tổ chức phát hành đã đăng ký với Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD). 
- Trường hợp 1: Hồ sơ chưa hợp lệ, nhân viên dịch vụ HSC sẽ hướng dẫn khách hàng sửa đổi bổ sung cho hợp lệ. 
- Trường hợp 2: Hồ sơ hợp lệ, nhân viên trả lại khách hàng 1 liên phiếu gửi chứng khoán để xác nhận đã nhận sổ cổ đông/ giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng.

Bước 4: HSC sẽ hoàn thiện hồ sơ và gửi lên VSD.


Bước 5: Sau khi nhận được chứng từ ghi có hiệu lực từ VSD, nhân viên dịch vụ HSC sẽ hạch toán ghi tăng số chứng khoán tương ứng của khách hàng vào hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn SMS thông báo cho khách hàng biết kết quả ghi có này.
Số chứng khoán này được hạch toán theo đúng loại và số lượng chứng khoán của khách hàng đang sở hữu, loại chứng khoán có thể là tự do chuyển nhượng, han chế chuyển nhượng hay chờ giao dịch. 


Lưu ý:
- Mẫu sổ cổ đông/ giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán phải đúng với mẫu VSD quy định.
- Thông tin trên sổ cổ đông/ giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán, thông tin trên tài khoản chứng khoán mở tại HSC, thông tin của khách hàng do Tổ chức phát hành đăng ký với VSD phải khớp nhau.