Hướng dẫn nộp tiền

1. Hướng dẫn chi tiết các cách nộp tiền vào tài khoản HSC

 

Cách 1: Nộp tiền từ ngân hàng kết nối với HSC 

Khách hàng có thể thực hiện nộp tiền trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi qua hệ thống các ngân hàng kết nối với HSC

a. Qua ứng dụng Smart Banking của BIDV

Bước 1: Khách hàng đăng nhập ứng dụng SmartBanking của BIDV

Bước 2: Chọn mục Thanh toán

 

Bước 3: Ở chức năng Thanh toán, Chọn Chứng khoán

smart-banking-BIDV-2

 

Bước 4: Chọn nhà cung cấp ‘CTCP Chung khoan TP Ho Chi Minh” và Dịch vụ “Nop tien vao TK kinh doanh chung khoan TPHCM’

- Khách hàng nhập thông tin cần thiết gồm: Số tài khoản nhà đầu tư, Tên khách hàng; Số điện thoại/ Địa chỉ

- Nhấn ‘Tiếp tục’

smart-banking-BIDV-3

 

Bước 5: Nhập OTP và hoàn tất giao dịch

 

b. Chuyển tiền tại quầy ngân hàng BIDV

Khách hàng có thể đến các quầy giao dịch của ngân hàng BIDV thực hiện chuyển tiền với thông tin sau: 

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM

Số tài khoản: 11910000465065

Tại ngân hàng: BIDV- CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nội dung: Số TK [Số tài khoản chứng khoán], [họ và tên chủ tài khoản]

Ví dụ: Số TK 011C123456, Đinh Huy Tường

 

Cách 2:  Nộp tiền từ các ngân hàng khác vào tài khoản giao dịch chứng khoán tại HSC

Quý khách có thể sử dụng internet banking, mobile banking hoặc chuyển tiền tại quầy từ các ngân hàng khác (ngân hàng không kết nối với HSC) để chuyển tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán tại HSC, vui lòng điền thông tin nộp tiền theo nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản: 11910000465065
Tại ngân hàng: BIDV- CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nội dung: Số TK [Số tài khoản chứng khoán], [họ và tên chủ tài khoản]
Ví dụ: Số TK 011C123456, Đinh Huy Tường

Ngoài ra, Quý khách có thể tham khảo danh sách tài khoản ngân hàng khác của HSC tại đây.

2. Danh sách tài khoản nhận tiền của HSC

HSC khuyến khích Quý khách chuyển vào ngân hàng có liên kết với HSC (đánh dấu *) để tiền vào Tài khoản Chứng khoán của Quý khách nhanh nhất.

Ngân Hàng

Chi Nhánh Số Tài Khoản Tên Chủ Tài Khoản Nội Dung Nộp Tiền
BIDV (*) Nam Kỳ Khởi Nghĩa 11910000465065 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM Số TK [Số tài khoản chứng khoán], [họ và tên chủ tài khoản]

Ví dụ: Số TK 011C123456, Đinh Huy Tường
VIB   880704060007099
HDB HCM 068704070000941
VCB HCM 0071003953218
TCB HCM 10221485904012
ACB HCM 41768499

 

3. Một số lưu ý khi nộp tiền

a. Ghi đầy đủ phần nội dung nộp tiền

Số tài khoản: Khách hàng ghi đầy đủ số tài khoản chứng khoán, ví dụ 011C123456

Họ tên: Đúng với họ và tên của tài khoản giao dịch chứng khoán tại HSC

Trường hợp Khách hàng đã chuyển tiền vào tài khoản HSC nhưng thông tin không chính xác ở số tài khoản và/ hoặc tên chủ tài khoản, giao dịch sẽ không được ghi nhận vào tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng tại HSC, khi đó khách hàng cần thực hiện tra soát theo các cách sau:

•    Liên hệ trực tiếp Ngân hàng để tra soát điều chỉnh lại thông tin họ tên chủ tài khoản và/hoặc số tài khoản giao dịch chứng khoán chính xác; hoặc

•    Liên hệ nhân viên Quản lý tài khoản của khách hàng hoặc gửi email đến support@hsc.com.vn để được hướng dẫn thủ tục tra soát;

Sau khi ngân hàng điều chỉnh thông tin đúng, HSC sẽ hạch toán số tiền nộp vào tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng. 

 

b. Thời gian thực hiện nộp tiền trực tuyến

•    Tiền của khách hàng được ngân hàng hạch toán vào tài khoản HSC trước 17h00 các ngày làm việc trong tuần: HSC hạch toán vào tài khoản Chứng khoán của khách hàng trong ngày

•    Trường hợp tiền của khách hàng được ngân hàng hạch toán vào tài khoản tổng của HSC từ 17h00 các ngày làm việc trong tuần hoặc vào ngày nghỉ/ngày lễ, Công ty sẽ tiến hành hạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán của khách hàng tại HSC vào ngày làm việc kế tiếp.

•     Thời điểm HSC hạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán là cơ sở cho việc tính toán lãi vay/lãi tiền gửi trên tài khoản của khách hàng.