Hướng dẫn sao kê tháng trên HSC iTrade

 

 

Các bước hướng dẫn sao kê tháng trên HSC iTrade

Bước 1: Khách hàng vào menu Tài khoản, chọn Sao kê tháng.

Bước 2: Cửa sổ hiện ra với các bản sao kê cho các tháng gần đây. Để chọn tháng cần xem, khách hàng nhấn biểu tượng kính lúp để hiện ra bản PDF. Khách hàng có thể xem trên giao diện của HSC iTrade hoặc lưu về máy để xem.

 

sao kê tháng trên HSC iTrade

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn xem thông tin Tài khoản trên HSC iTrade