Hướng dẫn sử dụng Chỉ báo Tâm lý thị trường

1. Giới thiệu Chỉ báo tâm lý thị trường của HSC Online

Chỉ báo Tâm lý thị trường theo chiến lược Dòng tiền thông minh giúp nhà đầu tư xem xét 3 yếu tố :
 
1. Xác suất đầu tư: Xem xét sự vận động giá, khối lượng từng cổ phiếu, xác định xác suất đầu tư trên thị trường đang cao (đo lường lòng tham), hay đang thấp (đo lường sự sợ hãi). Dữ liệu xác xuất đầu tư được cung cấp khoảng thời gian dài để nhà đầu tư tham chiếu, suy xét.
2. Đà lan tỏa: tỷ trọng khối lượng tiền trên thị trường giữ được xu hướng tăng giá ngắn hạn. Chỉ báo đi kèm với đường trung bình động 10 phiên (MA10- đường màu đỏ), quan sát đà lan tỏa theo 3 góc nhìn: vốn hóa (VN30), thanh khoản và small cap, bám sát diễn biến lan tỏa của dòng tiền thông minh ở các nhóm cổ phiếu.
3. Tỷ trọng chờ mua/ chờ bán: tỷ trọng lượng tiền đang ở vị thế chờ mua/ chờ bán, quan sát thị trường đã ở quá bán/ quá mua? Chúng tôi cập nhật tỷ trọng này theo vốn hóa (VN30), thanh khoản và small cap.
 

Video hướng dẫn sử dụng Chỉ báo tâm lý thị trường

2. Cách sử dụng

Bước 1: Quan sát xác xuất đầu tư
 
Xác xuất đầu tư ngắn hạn (đường màu xanh – đường Cầu) mua lên trong vòng 1 tuần, cắt lên xác xuất đầu tư trung hạn (đường màu cam - đường Cung) , có xu hướng mở rộng góc, có nghĩa lực Cầu đang thắng lực Cung, cho thấy thị trường trong ngắn hạn tích cực & ngược lại. Trong 12 tháng gần nhất, mỗi khi xác xuất đầu tư ngắn hạn – đường màu xanh về 10% (sợ hãi), thị trường sẽ tạo đáy ngắn hạn; mỗi khi xác xuất đầu tư ngắn hạn lên khoảng 40% (tham lam), thị trường sẽ tạo đỉnh ngắn hạn sau một vài phiên.
 
Bước 2: Quan sát đà lan tỏa
 
Đà lan tỏa hạ thấp cho thấy sự rút lui (sợ hãi) của dòng tiền, đồng nghĩa với khả năng cạn kiệt lực Cung, kèm tín hiệu giao cắt lên trên đường MA10 cho tín hiệu tích cực, hàm ý khả năng tạo đáy ngắn hạn, với sự trở lại của dòng tiền thông minh. Thông thường khi chỉ báo này hạ xuống dưới mức 20% (sợ hãi) là tín hiệu quan sát, mở vị thế mua ngắn hạn. Ngược lại, ở vùng 80% (hưng phấn) hàm ý tín hiệu thận trọng vị thế mua và nghiêng về chốt lời chủ động.
Nhà đầu tư có thể quan sát đà lan tỏa theo vốn hóa, thanh khoản và small cap để có thêm góc nhìn chuyên sâu.
 
quan sát tỷ trọng chờ mua chờ bán
   
Bước 3: Quan sát tỷ trọng chờ mua chờ bán
Khi đồng thời 02 chỉ báo chờ mua và chờ bán đều giảm, cảnh báo xu hướng thoái lui của dòng tiền. Chỉ báo này củng cố thêm xác suất tạo đáy thị trường với sự cạn kiệt dần của lực cung. Ngược lại, khuyến nghị bán chốt lời đặt ra khi chỉ báo chờ bán đạt ngưỡng cao 50%-60% - dấu hiệu cung tiềm năng tích tụ lớn.  
 
quan sát đà lan tỏa thị trường
 
HSC Online hiện đang cung cấp miễn phí Chỉ báo Tâm lý thị trường, nhà đầu tư muốn truy cập thêm các báo cáo/tool khác của HSC Online, vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn tại đây: Đăng ký tư vấn đầu tư