Hướng dẫn sử dụng công cụ Mua bán nước ngoài - tự doanh

 

Dòng tiền của nhà đầu tư tổ chức mà cụ thể hơn là dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, tự doanh đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng thị trường. Trong bộ công cụ của mình, HSC Online bổ sung dữ liệu nói trên để nhà đầu tư tham khảo.

  • Nhà đầu tư có thể chọn để xem dữ liệu về mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài/tự doanh
  • Nhà đầu tư có thể chọn xem số liệu từng ngành trong VNIndex/ Dữ liệu từng cổ phiếu trong VN30 hoặc của các ETFs
  • Nhà đầu tư có thể tùy chỉnh thời gian thống kê dữ liệu là 3M/ 6M/ 12M
  • Đồ thị các chỉ số chính trên Trading View
  • Biều đồ mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, tự doanh với các mục đang tra cứu

thong-ke-mua-ban-nuoc-ngoai-tu-doanh

Hình 1: Thống kê Mua bán nước ngoài – tự doanh

>> Sử dụng công cụ Mua bán nước ngoài - tự doanh