Hướng dẫn sử dụng công cụ Phân tích doanh nghiệp

 

Sau khi có được một danh mục tốt, có tiềm năng tăng giá, để nghiên cứu kỹ hơn về cổ phiếu trước khi ra quyết định, nhà đầu tư có thể truy cập vào cửa sổ Phân tích doanh nghiệp.

Các thông tin được hiển thị trong cửa sổ Phân tích doanh nghiệp bao gồm:

  • Điểm 5Fs danh mục của bạn: bao gồm score điểm 5Fs cho danh mục cổ phiếu đã được nhà đầu tư chọn lựa ở các bước trước
  • Phân tích tài chính: diễn biến qua các năm các chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm Doanh thu, Lợi nhuận, EPS
  • Phân tích hoạt động: cụ thể là phân tích mô hình kinh doanh cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong các bước đánh giá nền tảng cơ bản của một cổ phiếu. Mô hình kinh doanh giúp nhà đầu tư hiểu được doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp đến từ đâu cũng như vị thế của doanh nghiệp trong ngành và trên thị trường. Trong bộ công cụ Phân tích doanh nghiệp của mình, HSC Online mang đến thông tin về mô hình kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:
    ♦ Cơ cấu doanh thu theo mảng hoạt động: Cho thấy cơ cấu doanh thu, lợi nhuận, thị phần và một số chỉ số tài chính nổi bật của doanh nghiệp. 
    ♦ Yếu tố cần theo dõi: Cho biết những điểm quan trọng, ảnh hưởng đến triển vọng, tăng trưởng, rủi ro, lợi thế cạnh tranh, kế hoạch phát triển… cần lưu ý. Đây cũng là những yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến giá của cổ phiếu.
  • Bảng chấm điểm 5Fs HSC: Chấm điểm 5Fs doanh nghiệp đang được tra cứu và các doanh nghiệp nổi bật trong ngành
  • Chart book: Đây là hệ thống các biểu đồ trực quan, toàn diện về các chỉ tiêu, tỷ số tài chính của doanh nghiệp bao gồm: Doanh thu thuần, Lợi nhuận sau thuế, EPS, Tỷ suất lợi nhuận, hệ số định giá của doanh nghiệp. Chart book sẽ giúp nhà đầu tư có ngay được cái nhìn toàn cảnh về các chỉ tiêu cơ bản quan trọng nhất của doanh nghiệp. 
  • Khuyến nghị của các CTCK: Tập hợp khuyến nghị của các CTCK, mức độ khuyến nghị, giá mục tiêu, %upside của mã cổ phiếu được tra cứu. Trong phần này còn có cả đánh giá riêng của HSC dành cho mã cổ phiếu đang được quan.

phan-tich-doanh-nghiep

Hình 1: Màn hình Phân tích doanh nghiệp

 

Để sử dụng công cụ Phân tích doanh nghiệp, nhà đầu tư vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn, hiện đang được miễn phí tại đây: Đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư