Hướng dẫn sử dụng công cụ Thị trường thế giới

 

Trong thời đại các thị trường tài chính toàn cầu được liên kết chặt chẽ với nhau, sự biến động mạnh của bất kỳ thị trường nào đều có thể ảnh hưởng đến diễn biến của một thị trường khác, đặc biệt khi Việt Nam là một thị trường cận biên, sẽ rất nhạy cảm với những biến động trên các thị trường cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và tiền tệ toàn cầu. Do đó, việc theo dõi sát sao các thị trường là điều vô cùng quan trọng trong việc dự báo diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước.

Kết cấu của mục Thị trường thế giới bao gồm:

  • Đồ thị Phân tích kỹ thuật: Trình bày đồ thị các chỉ số chỉnh của các thị trường chứng khoán lớn như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và Trung Quốc trên Trading View.
  • Điểm đến dòng tiền: Trình bày bức tranh phân bổ tài sản toàn cầu, nhằm theo dõi tài sản nào đang là điểm đến của dòng tiền và tài sản nào đang bị dòng tiền rút ra trong số các tài sản chính là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và tiền tệ.
  • Định giá các thị trường: Thể hiện diễn biến các chỉ số và định giá (P/E) các thị trường trong khu vực nhằm so sánh thị trường Việt Nam đang đắt/ rẻ trong số các thị trường được so sánh.
  • Chỉ báo rủi ro TTCK thế giới: Đưa ra các chỉ báo nhằm cảnh báo rủi ro chung cho thị trường chứng khoán toàn cầu, giúp nhà đầu tư xác định được mức độ rủi ro chung.
  • Lịch sự kiện: Mục lịch sự kiện sẽ cập nhật các sự kiện được kỳ vọng các tác động mạnh đến thị trường chung.
  • Nhận định thị trường: Cập nhật các báo cáo nhận định thị trường mới nhất của HSC Online.
  • Thông tin cập nhật: Cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế có khả năng tác động đến diễn biến thị trường.
  • Dự báo: Đưa ra dự báo về các sự kiện quan trọng trong và ngoài nước cũng như mức độ tác động của các thị trường tương ứng.

Hình 1. Thị trường thế giới

>> Sử dụng công cụ Thị trường thế giới