Hướng dẫn sử dụng công cụ Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền

 

Sau khi sử dụng các công cụ đầu tư để tham khảo thông tin trong việc giao dịch, để tham khảo nhận định của chuyên gia trước khi thực sự quyết định mua-bán, nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ trong Tư vấn đầu tư. Phần này được chia thành hai nhóm sản phẩm: Cổ phiếu – chứng quyềnPhái sinh – HĐTL.

Cùng tìm hiểu về nhóm sản phẩm Tư vấn cổ phiếu – Chứng quyền trong bài viết dưới đây.

 

1. Danh mục đầu tư

Công cụ tư vấn đầu tư được mở đầu với danh mục các cổ phiếu và chứng quyền đã được chọn từ các bước trước thông qua việc chọn lựa trực tiếp của nhà đầu tư hoặc qua các quá trình cài đặt trên website (các cài đặt sẽ được hướng dẫn ngay sau đây). Các danh mục được hiển thị bao gồm:

 • Danh mục cổ phiếu đã chọn: Hiển thị toàn bổ các cổ phiếu được nhà đầu tư lựa chọn ở các bước tạo lập danh mục trước đó
 • Danh mục Chứng quyền đã chọn: Hiển thị toàn bổ các chứng quyền được nhà đầu tư lựa chọn ở các bước tạo lập danh mục trước đó
 • Đặt hàng cổ phiếu: Hiển thị các cổ phiếu thỏa mãn tiêu chí được nhà đầu tư lựa chọn trong phần cài đặt, bao gồm các tiêu chí về cơ bản và kỹ thuật
 • Đặt hàng chứng quyền: Hiển thị các chứng quyền thỏa mãn tiêu chí được nhà đầu tư lựa chọn trong phần cài đặt, bao gồm các tiêu chí được HSC Online đánh giá riêng cho chứng quyền
 • Danh mục trong phiên: Hiển thị các cổ phiếu-chứng quyền có tín hiệu kỹ thuật tốt trong phiên với rủi ro được kiểm soát ở các cổ phiếu qua điểm đánh giá cơ bản

Với các cổ phiếu ở trong các danh mục kể trên, nhà đầu tư có thể tham khảo thông tin lại một lần nữa thông qua các nút chức năng gắn với từng cổ phiếu:

 • Xem báo cáo nhanh của cổ phiếu được chọn
 • Xem cổ phiếu thuộc danh mục đầu tư nào (Smallcap/ VN30/ Dòng tiền lớn/ Nước ngoài mua/ Danh mục cổ phiếu giá trị/ DM cổ phiếu tăng trường…)
 • Xem mục tiêu giá theo phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
 • Xem biểu đồ của cổ phiếu qua ứng dụng Trading View

tu-van-dau-tu-co-phieu-chung-quyen

Hình 1: Màn hình Tư vấn đầu tư Cổ phiếu – Chứng quyền

 

2. Cài đặt lựa chọn danh mục

Để lựa chọn các danh mục tự động hiển thị khi có cổ phiếu – chứng quyền thỏa mãn các yêu chí, nhà đầu tư vào phần Cài đặt lựa chọn danh mục và tiến hành bật/tắt các danh mục hoặc thay đổi các tiêu chí để có được cổ phiếu – chứng quyền theo yêu cầu.

cai-dat-lua-chon-danh-muc

Hình 2: Màn hình Tư vấn đầu tư Cổ phiếu – Chứng quyền

 

 • Đặt hàng theo chiến lược PTKT: Nhà đầu tư lựa chọn đặt hàng cổ phiếu theo các tiêu chí của chiến lược Smart Money với các điểm thành phần đã được trình bày ở phần trước.
 • Đặt hành danh mục theo chiến lược PTCB: Nhà đầu tư lựa chọn đặt hàng cổ phiếu theo các tiêu chí của chiến lược Phân tích cơ bản với các điểm thành phần đã được trình bày ở phần trước
 • Đặt hàng kết hợp chiến lược PTKT và PTCB: Nhà đầu tư lựa chọn các tiêu chí phù hợp để chọn các cổ phiếu thỏa mãn cả về kỹ thuật và cơ bản
 • Đặt hàng danh mục CW: Nhà đầu tư chọn bật/tắt, hệ thống tự động hiển thị các chứng quyền thỏa mãn yêu cầu và tùy ý thay đổi các tiêu chí của hệ thống đánh giá chứng quyền để được danh mục các chứng quyền theo ý muốn.
 • Danh mục trong phiên: Nhà đầu tư chọn hoặc bỏ chọn để bặt-tắt chức năng danh mục trong phiên

Sau khi hoàn thành cài đặt, nhà đầu tư bấm “Lưu” để lưu lại các cài đặt. Bấm “Hủy” để thực hiện lại từ đầu.

 

3. Room thảo luận

Tính năng cuối cùng trong phần này là Room thảo luận. Khách hàng có thể chat trong Room thảo luận của HSC để xác nhận những thông tin cần thiết cuối cùng và tham khảo ý kiến của các chuyên gia cũng như nhà đầu tư khác.

 • Nhà đầu tư có thể viết và gửi bình luận trong phiên
 • Nhà đầu tư có thể gửi ảnh minh họa cho các chiến lược giao dịch khi cần thiết

thao-luan-co-phieu-chung-quyen

Hình 3: Màn hình thảo luận cổ phiếu – chứng quyền

 

Để sử dụng công cụ Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền, nhà đầu tư vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn, hiện đang được miễn phí tại đây: Đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư