Hướng dẫn sử dụng công cụ Xu hướng ngành

 

Vận động luân chuyển giữa các ngành là một yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh của thị trường. Một thị trường tăng mạnh thường được dẫn dắt bởi sự đồng thuận của các ngành có vốn hóa lớn. Mặt khác sự luân chuyển của các ngành cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn cổ phiếu. Nguyên tắc chung phổ biến là mua các cổ phiếu mạnh nhất ở trong những ngành mạnh nhất.

Cửa sổ xu hướng ngành trình bày tất cả các ngành lên cùng một mặt phẳng được chia thành 4 vùng:

  • Vùng tăng mạnh: Bao gồm các nhóm ngành đang trong trạng thái tăng tốt nhất thị trường. Đây là những nhóm nhành đóng vai trò dẫn dắt chỉ số đi lên. Chiến lược chung với vùng tăng mạnh là mua và nắm giữ.
  • Vùng suy yếu: Sau khi tăng mạnh, động lượng tăng suy yếu sẽ khiến các nhóm ngành rơi vào trạng thái suy yếu. Các nhóm ngành ở vùng này chưa hẳn là đang gây ảnh hưởng xấu nhưng sẽ có tiềm năng ảnh hưởng xấu đến chỉ số trong tương lai gần. Chiến lược chung với vùng suy yếu là theo dõi và canh bán.
  • Vùng giảm mạnh: Đây là các nhóm ngành chính thức rơi vào pha giảm và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Canh bán hoặc đứng ngoài quan sát với các ngành nằm trong khu vực giảm mạnh.
  • Vùng hồi phục: Đây là các nhóm ngành bắt đầu có dấu hiệu cải thiện & tạo đáy sau quá trình giảm mạnh. Các nhóm ngành ở vùng này nên được quan sát khả năng tạo đáy để phát hiện sớm những điểm mua tiềm năng.

Ở phía bên dưới, các ngành được xếp hạng theo vốn hóa và theo xu hướng để nhà đầu tư tham khảo:

  • Xếp hạng ngành theo vốn hóa: Giúp nhà đầu tư xác định các nhóm ngành trụ có vốn hóa lớn nhất hiện đang trong xu hướng tích cực hay tiêu cực.
  • Xếp hạng ngành theo xu hướng: Giúp nhà đầu tư xác định các nhóm ngành tích cực nhất đang dẫn dắt thị trường là những nhóm ngành nào.

xu-huong-cac-nhom-nganh

Hình 1: Xu hướng các nhóm ngành

 

Tương ứng với các nhóm ngành, các cổ phiếu tích cực và tiêu cực trong mỗi nhóm ngành cũng sẽ được liệt kê để nhà đầu tư cùng tham để lựa chọn và ra quyết định.

Khi click chuột vào mỗi vòng tròn ngành, biểu đồ Giá và Thanh khoản lịch sử của các ngành sẽ được hiện ra để nhà đầu tư theo dõi diễn biến xu hướng của các nhóm ngành trong quá khứ ngắn hạn.

dien-bien-lich-su-xu-huong-nhom-nganh

Hình 2: Diễn biến lịch sử xu hướng nhóm ngành

>> Sử dụng công cụ Xu hướng ngành