Hướng dẫn sử dụng Nhận định thị trường

 

Nhận định thị trường là mục đầu tiên trong các công cụ đầu tư. Trong mục này, nhà đầu tư dễ dàng có thể cập nhật các bản tin nhận định thị trường của HSC Online. Đây là cách nhanh nhất để nhà đầu tư có thể cập nhật thị trường từ những quan điểm mà các chuyên gia HSC đưa ra trên các góc nhìn về Phân tích doanh nghiệp, Phân tích kỹ thuật và Dữ liệu.

man-hinh-nhan-dinh-thi-truong

Hình 1: Màn hình Nhận định thị trường

>> Sử dụng Nhận định thị trường