Hướng dẫn sử dụng tính năng Thảo luận cùng chuyên gia trên website

Từ ngày 04 đến ngày 17/06/2019, HSC Online sẽ chuyển room thảo luận cùng chuyên gia từ kênh tư vấn hiện tại (Facebook Messenger) sang thảo luận trên website online.hsc.com.vn.​

thao-luan-cung-chuyen-gia-HSC