Hướng dẫn sử dụng tính năng Xếp hạng cổ phiếu trên HSC Trade

Xếp hạng cổ phiếu là tính năng trên HSC Trade giúp khách hàng xếp hạng cổ phiếu theo các tiêu chí giao dịch nhất định để khách hàng dễ dàng theo dõi.

 

 

Các bước hướng dẫn xếp hạng cổ phiếu trên HSC Trade

B1

Khách hàng

Vào Chuyển trang, chọn Xếp hạng
B2

Khách hàng

Nhấp Tùy chọn tiêu chí xếp hạng
B3

Khách hàng

Chọn các tiêu chí xếp hạng
B4

Khách hàng

Nhấn thực hiện để hệ thống xếp hạng các cổ phiếu

Chi tiết các bước xếp hạng cổ phiếu:

Bước 1: Khách hàng vào mục Chuyển trang, chọn Xếp hạng.

Hướng dẫn xếp hạng cổ phiếu trên HSC Trade


Bước 2: Nhấp vào Tùy chọn tiêu chí xếp hạng.

Tại đây, khách hàng có thể chọn xếp hạng tất cả các cổ phiếu, hoặc xếp hạng cổ phiếu trên các sàn cụ thể.

cách sử dụng tính năng xếp hạng cổ phiếu trên HSC Trade


Bước 3: Chọn các tiêu chí xếp hạng, ví dụ như:

- Theo phần trăm tăng

- Theo phần trăm giảm

- Theo điểm tăng

- Theo điểm giảm

- Theo KL giao dịch

- Theo GT giao dịch


Bước 4: Nhấn vào biểu tượng thực hiện để hệ thống xếp hạng các cổ phiếu.


>> Xem thêm: Hướng dẫn cách đặt lệnh mua/bán trên HSC Trade