Hướng dẫn sử dụng tool Tạo lập các danh mục mẫu theo phân tích cơ bản

 

1. Các danh mục mẫu của HSC Online

Ngoài việc hỗ trợ nhà đầu tư tạo lập danh mục với hệ thống score điểm phân tích cơ bản, HSC còn tạo lập một số danh mục mẫu, giải quyết ngay một số ý tưởng đầu tư phổ biến:

  • Danh mục cổ phiếu giá trị: Danh mục cổ phiếu giá trị sẽ thỏa mãn các điều kiện: có mức định giá PE, PB thấp hơn trung bình ngành đã phân theo vốn hóa (Vốn hóa lớn, vừa, nhỏ), tăng trưởng LNST không âm, có vốn hóa và thanh khoản tốt, nhận được sự quan tâm của thị trường.
  • Danh mục cổ phiếu tăng trưởng phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư phân bổ vào các cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao, thỏa mãn các điều kiện: Tốc độ tăng trưởng tốt (Tăng trưởng LNST theo quý/năm tốt), có vốn hóa, thanh khoản tốt, nhận được sự quan tâm của thị trường.
  • Danh mục trả cổ tức cao đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư theo chiến lược đầu tư theo thu nhập cố định, thỏa mãn các tiêu chí: Có tỷ lệ trả cổ tức cao, tăng trưởng LNST không âm và số dư tiền & tương đương tiền trên BCTC đủ để trả cổ tức, có vốn hóa & thanh khoản tốt, nhận được sự quan tâm của thị trường. 
  • Danh mục công ty chứng khoán khuyến nghị mua: Đây là danh mục các cổ phiếu được các Công ty Chứng khoán khuyến nghị mua với upside tích cực nhất. Phân tích từ các công ty chứng khoán là một nguồn thông tin quan trọng của thị trường, do đó danh mục CTCK khuyến nghị mua cũng là một danh mục tham khảo quan trọng, cung cấp thêm một góc nhìn nữa cho nhà đầu tư có thể tham khảo.

cac-danh-muc-mau-theo-PTCB.png

Hình 1: Các danh mục mẫu theo Phân tích cơ bản

 

2. Chọn các cổ phiếu vào danh mục

Sau quá trình tạo lập danh mục, nhà đầu tư đã có được sự gợi ý để lựa chọn. Để lưu lại các cổ phiếu đã chọn để có thể được các chuyên gia tư vấn thêm, nhà đầu tư nhấn tick chọn vào các ô vuông ở cột cuối cùng bên phải. Các cổ phiếu được chọn sẽ được tự động chuyển xuống phần “Danh mục cổ phiếu” như trong hình.

Với các cổ phiếu đã chọn, nhà đầu tư có các nút bấm nhanh để tham khảo thêm các thông tin về cổ phiếu mà mình quan tâm bao gồm:

  • Xem báo cáo nhanh của cổ phiếu
  • Tra cứu thông tin cơ bản của cổ phiếu
  • Xem biểu đồ Phân tích kỹ thuật trên phần mềm Trading View

lua-chon-co-phieu-vao-danh-muc-theo-doi

Hình 2: Lựa chọn cổ phiếu vào danh mục theo dõi

 

Nếu muốn chọn cổ phiếu bất kỳ vào danh mục, nhà đầu tư tick vào ô vuông ở cột ngoài cùng bên trái và  bấm vào nút “Thêm vào danh mục” như trên hình 3. Mã cổ phiếu đó sẽ được tự động thêm vào Danh mục cổ phiếu đã chọn trong Tư vấn cổ phiếu, chứng quyền.

them-vao-danh-muc-co-phieu-da-chon

Hình 3: Thêm vào danh mục cổ phiếu đã chọn

 

Để sử dụng công cụ Tạo lập các danh mục mẫu theo phân tích cơ bản, nhà đầu tư vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn, hiện đang được miễn phí tại đây: Đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư