Hướng dẫn sử dụng tool Tạo lập danh mục theo phân tích cơ bản

 

1. Tạo lập danh mục theo Phân tích cơ bản

Với công cụ Danh mục tùy chọn theo Phân tích cơ bản, nhà đầu tư có thể dễ dàng tạo lập danh mục với các tiêu chí score điểm chuyên sâu bao gồm:

  • Điểm tăng trưởng: Thể hiện tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp, điểm càng cao thì tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai càng lớn
  • Điểm sinh lời: Điểm sinh lời thể hiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp, điểm càng cao thể hiện doanh nghiệp hoạt động càng hiệu quả và khả năng sinh lợi càng cao
  • Điểm định giá: Thể hiện mức độ định giá của doanh nghiệp, điểm càng cao thể hiện doanh nghiệp được định giá càng thấp và ngược lại điểm càng thấp cho thấy doanh nghiệp được định giá càng cao
  • Điểm TT cổ phiếu: Thể hiện diễn biến thị trường của cổ phiếu. Dù là đầu tư theo PTCB thì diễn biến thị trường của cổ phiếu vẫn là một yếu tốt cần được quan tâm, điểm càng cao cho thấy cổ phiếu thể hiện hiệu suất càng tích cực trên thị trường
  • Điểm sức khỏe tài chính: Phản ánh rủi ro của doanh nghiệp, điểm càng cao cho thấy doanh nghiệp có tình hình tài chính càng lành mạnh, rủi ro càng thấp và ngược lại
  • Điểm tổng hợp: Là điểm tổng hợp các điểm số thành phần nói trên
  • Ngành: Bao gồm các ngành nhà đầu tư quan tâm, nhà đầu tư chọn ngành để tạo lập danh mục với ngành cụ thể hoặc giữ nguyên để chọn tất cả các ngành

Sau khi thiết lập các tiêu chí ở trên, nhà đầu tư click vào Tạo danh mục để tiến hành tạo lập danh mục theo Phân tích cơ bản.

tao-lap-danh-muc-theo-PTCB.png

Hình 1: Tạo lập danh mục theo Phân tích cơ bản

 

2. Chọn các cổ phiếu vào danh mục

Sau quá trình tạo lập danh mục, nhà đầu tư đã có được sự gợi ý để lựa chọn. Để lưu lại các cổ phiếu đã chọn để có thể được các chuyên gia tư vấn thêm, nhà đầu tư nhấn tick chọn vào các ô vuông ở cột cuối cùng bên phải. Các cổ phiếu được chọn sẽ được tự động chuyển xuống phần “Danh mục cổ phiếu” như trong hình.

Với các cổ phiếu đã chọn, nhà đầu tư có các nút bấm nhanh để tham khảo thêm các thông tin về cổ phiếu mà mình quan tâm bao gồm:

  • Xem báo cáo nhanh của cổ phiếu
  • Tra cứu thông tin cơ bản của cổ phiếu
  • Xem biểu đồ Phân tích kỹ thuật trên phần mềm Trading View

lua-chon-co-phieu-vao-danh-muc-theo-doi

Hình 2: Lựa chọn cổ phiếu vào danh mục theo dõi

 

Nếu muốn chọn cổ phiếu bất kỳ vào danh mục, nhà đầu tư tick vào ô vuông ở cột ngoài cùng bên trái và  bấm vào nút “Thêm vào danh mục” như trên hình 3. Mã cổ phiếu đó sẽ được tự động thêm vào Danh mục cổ phiếu đã chọn trong Tư vấn cổ phiếu, chứng quyền.

them-vao-danh-muc-co-phieu-da-chon

Hình 3: Thêm vào danh mục cổ phiếu đã chọn

 

Để sử dụng công cụ Tạo lập danh mục theo phân tích cơ bản, nhà đầu tư vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn, hiện đang được miễn phí tại đây: Đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư