Hướng dẫn sử dụng tool Tạo lập danh mục theo Smart Money

 

Tiếp theo bước định thời điểm thị trường, việc có được một danh mục thu gọn có tiềm năng tăng giá tốt với cổ phiếu – chứng quyền hay nắm được xu hướng chủ đạo khi tham gia giao dịch phái sinh là điều rất quan trọng. Để đáp ứng nhu cầu đó, HSC Online đánh giá các cổ phiếu – chứng quyền theo thang đánh giá riêng dựa trên các phương pháp tiếp cận được đưa ra từ kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia phân tích.

 

1. Tạo lập danh mục theo Smart Money

Với công cụ Danh mục tùy chọn theo chiến lược theo dấu Dòng tiền thông minh (Smart Money), nhà đầu tư xem xét các yếu tố thành phần của cổ phiếu,cụ thể:

  • Điểm đà tăng: Thể hiện sức mạnh tăng giá của cổ phiếu, điểm đà càng cao thể hiện đà tăng của cổ phiếu càng mạnh mẽ.
  • Điểm tích lũy: Điểm tích lũy càng cao thể hiện cổ phiếu có nền giá chặt chẽ, vị thế mua càng an toàn,
  • Điểm thanh khoản: Thể hiện cổ phiếu được giao dịch nhiều hay ít, dễ mua dễ bán.
  • Điểm vốn hóa: Thể hiện ảnh hưởng của cổ phiếu đó đối với thị trường.
  • Điểm cơ bản: Tổng hợp các yếu tố nội tại của doanh nghiệp : tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, triển vọng tương lai, sức khỏe tài chính, mô hình kinh doanh …
  • Điểm tổng hợp: Điểm trung bình của các điểm thành phần trên.
  • % Washout: Mức % tăng giá của của cổ phiếu trọng nhịp hiện tại.

Nhà đầu tư chỉ cần kéo thả chuột để tùy chọn giá trị của các tiêu chí sau đó nhấn vào Tạo danh mục để tiến hành tạo lập danh mục.

tao-lap-danh-muc-theo-PTKT

Hình 1: Tạo lập danh mục theo Phân tích kỹ thuật

 

2. Chọn các cổ phiếu vào danh mục

Sau quá trình tạo lập danh mục, nhà đầu tư đã có được sự gợi ý để lựa chọn. Để lưu lại các cổ phiếu đã chọn để có thể được các chuyên gia tư vấn thêm, nhà đầu tư nhấn tick chọn vào các ô vuông ở cột cuối cùng bên phải. Các cổ phiếu được chọn sẽ được tự động chuyển xuống phần “Danh mục cổ phiếu” như trong hình.

Với các cổ phiếu đã chọn, nhà đầu tư có các nút bấm nhanh để tham khảo thêm các thông tin về cổ phiếu mà mình quan tâm bao gồm:

  • Xem báo cáo nhanh của cổ phiếu
  • Tra cứu thông tin cơ bản của cổ phiếu
  • Xem biểu đồ Phân tích kỹ thuật trên phần mềm Trading View

lua-chon-co-phieu-vao-danh-muc-theo-doi

Hình 2: Lựa chọn cổ phiếu vào danh mục theo dõi

 

Nếu muốn chọn cổ phiếu bất kỳ vào danh mục, nhà đầu tư tick vào ô vuông ở cột ngoài cùng bên trái và  bấm vào nút “Thêm vào danh mục” như trên hình. Mã cổ phiếu đó sẽ được tự động thêm vào Danh mục cổ phiếu đã chọn trong Tư vấn cổ phiếu, chứng quyền.

them-vao-danh-muc-co-phieu-da-chon

Hình 3: Lựa chọn cổ phiếu vào danh mục theo dõi

 

Để sử dụng công cụ Tạo lập danh mục theo phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn, hiện đang được miễn phí tại đây: Đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư