Hướng dẫn sử dụng tool Tra cứu cổ phiếu theo phân tích cơ bản

 

Ngoài việc tạo lập danh mục như đã trình bày kể trên, nhà đầu tư cũng có thể tra cứu các thông tin chi tiết về score điểm phân tích cơ bản của cổ phiếu một cách đơn giản bằng cách nhập mã cổ phiếu trong mục Tra cứu.

Các thông tin được hiển thị bao gồm:

  • Score điểm chi tiết: Các score điểm chi tiết và cấu phần để đánh giá các score điểm đó (Tăng trưởng, sinh lời, định giá, thị trường cổ phiếu, sức khỏe tài chính)
  • Bảng chấm điểm 5Fs các công ty trong ngành: Điểm 5Fs của cổ phiếu sẽ được so sánh với các công ty trong ngành được lấy đến cấp ngành thứ 2
  • Biểu đồ 5Fs: Thể hiện trên 1 đồ thị điểm 5Fs để nhà đầu tư có cái nhìn trực quan, tổng quát về điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp trên góc nhìn cơ bản
  • PE cổ phiếu & thị trường: Thể hiện diễn biến định giá P/E lịch sử của thị trường và cổ phiếu
  • Dự báo kết quả kinh doanh của các CTCK: Tổng hợp dự báo của các công ty chứng khoán về triển vọng doanh thu, lợi nhuận, EPS của doanh nghiệp
  • Khuyến nghỉ cổ phiếu từ CTCK: Tập hợp khuyến nghị của các CTCK, mức độ khuyến nghị, giá mục tiêu, %upside của mã cổ phiếu được tra cứu. Trong phần này còn có cả đánh giá riêng của HSC dành cho mã cổ phiếu đang được quan tâm.

tra-cuu-co-phieu-theo-phan-tich-co-ban

Hình 1: Tra cứu cổ phiếu theo thang đánh giá phân tích cơ bản

 

Để sử dụng công cụ Tra cứu cổ phiếu theo phân tích cơ bản, nhà đầu tư vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn, hiện đang được miễn phí tại đây: Đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư