Hướng dẫn sử dụng tool Tra cứu cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật

 

Bên cạnh việc tạo lập danh mục, nhà đầu tư cũng có thể tra cứu các thông tin về dòng tiền của cổ phiếu một cách đơn giản bằng cách nhập mã cổ phiếu trong mục Tra cứu.

tra-cuu-co-phieu-theo-phan-tich-ky-thuat 

Hình 1: Tra cứu cổ phiếu theo Phân tích kỹ thuật

 

Các thông tin được hiển thị bao gồm:

  • Thang điểm Smart Money, chi tiết các điểm thành phần
  • Bảng so sánh với các doanh nghiệp trong ngành
  • Trạng thái xu hướng (giá, thanh khoản) của cổ phiếu
  • Biểu đồ phân tích kỹ thuật trên ứng dụng Trading View

Sau khi tham khảo các thông tin nói trên, nếu muốn chọn cổ phiếu vào danh mục, nhà đầu tư bấm vào nút “Thêm vào danh mục” như trên hình.

Để sử dụng công cụ Tra cứu cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn, hiện đang được miễn phí tại đây: Đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư