Hướng dẫn sử dụng Tool tra cứu cổ phiếu theo Smart Money

1. Giới thiệu về tool tra cứu cổ phiếu theo Smart Money

Tool tra cứu cổ phiếu theo Smart Money (theo dấu dòng tiền thông minh) là công cụ được HSC phát triển, xem xét tổng quát một cổ phiếu có động lực tăng trưởng cao - có sự hiện diện của dòng tiền thông minh, kết hợp các yếu tố cơ bản, kỹ thuật và quản trị rủi ro, giúp nhà đầu tư kiểm tra rất nhanh tình trạng từng cổ phiếu trong danh mục ở bất kỳ thời điểm nào.
 
 
 Video hướng dẫn sử dụng tool tra cứu cổ phiếu theo Smart Money
 

2. Các thuật ngữ

Với công cụ Tra cứu cổ phiếu theo chiến lược dòng tiền thông minh (Smart Money), nhà đầu tư xem xét điểm các yếu tố liên quan đến cổ phiếu, cụ thể:
1. Điểm đà tăng: Thể hiện sức mạnh tăng giá của cổ phiếu, điểm đà càng cao thể hiện đà tăng của cổ phiếu càng mạnh mẽ.
2. Điểm tích lũy: Điểm tích lũy càng cao thể hiện cổ phiếu có nền giá chặt chẽ, vị thế mua càng an toàn, 
3. Điểm thanh khoản: Thể hiện cổ phiếu được giao dịch nhiều hay ít, dễ mua dễ bán.
4. Điểm vốn hóa: Thể hiện ảnh hưởng của cổ phiếu đó đối với thị trường.
5. Điểm cơ bản: Tổng hợp các yếu tố nội tại của doanh nghiệp : tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, triển vọng tương lai, sức khỏe tài chính, mô hình kinh doanh …
6. Điểm tổng hợp: Điểm trung bình của các điểm thành phần trên.
7. % từ Washout: Mức % tăng giá của của cổ phiếu trong nhịp hiện tại.
 
Điểm thành phần và điểm tổng hợp của cổ phiếu được chấm theo thang điểm 10. Điểm càng cao, đầu tư cổ phiếu càng an toàn, hiệu quả, % từ washout càng thấp càng lợi thế về giá và quản trị rủi ro.
 
Ngoài ra, công cụ tra cứu cổ phiếu còn cung cấp thông tin hữu ích như nền giá ngày, nền giá tuần, nền giá tháng, điểm cắt lỗ của cổ phiếu… nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình quản trị rủi ro, tự tin ra quyết định.
 

3. Cách sử dụng

Nhà đầu tư chỉ cần nhập mã cổ phiếu vào công cụ Tra cứu cổ phiếu trên website online.hsc.com.vn, hệ thống sẽ trả về điểm đánh giá cổ phiếu đó theo chiến lược Dòng tiền thông minh.
 
 
tool tra cứu cổ phiếu theo smart money
 
Để có thể truy cập và sử dụng tool tra cứu cổ phiếu theo Smart Money, khách hàng vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư (hiện đang miễn phí) tại đây: Tư vấn đầu tư chứng khoán