Hướng dẫn sửa lệnh và hủy lệnh trên HSC iTrade

 

1) Sửa lệnh trên HSC iTrade

HƯỚNG DẪN SỬA LỆNH TRÊN HSC iTrade

B1

Khách hàng

Vào menu Giao dịch cổ phiếu, chọn Sổ lệnh
B2

Khách hàng

Chọn lệnh cần sửa & nhấn Sửa
B3

Khách hàng

Nhập giá mới/khối lượng mới & nhấn Xác nhận để sửa lệnh
B4

Hoàn tất

Nhấn Có

Chi tiết các bước hướng dẫn sửa lệnh:

Bước 1: Để xem các lệnh chứng khoán đã đặt trên HSC iTrade, khách hàng vào mục Sổ lệnh trên màn hình giao diện mặc định. Ở các giao diện khác, khách hàng vào menu Giao dịch cổ phiếu, chọn Sổ lệnh để hiển thị các lệnh đã đặt.


Bước 2: Tại đây để sửa lệnh, khách hàng chọn lệnh cần sửa, sau đó nhấn vào nút sửa lệnh.

cách sửa lệnh trên HSC iTrade


Bước 3: Tại cửa sổ sửa lệnh, khách hàng tiến hành nhập giá mới/ khối lượng mới (nếu hệ thống cho phép). Khách hành có thể dùng phím +/- để tăng hay giảm giá/ khối lượng, sau đó nhấn Xác nhận để sửa lệnh.

xác nhận sửa lệnh trên HSC iTrade


Bước 4: Màn hình xác nhận sửa được hiển thị. Nhấn để hoàn tất.


2) Hủy lệnh trên HSC iTrade

HƯỚNG DẪN HỦY LỆNH TRÊN HSC iTrade

B1

Khách hàng

Chọn lệnh muốn hủy, nhấn vào Hủy lệnh trong Sổ lệnh
B2

Khách hàng

Nhấn Xác nhận để tiếp tục
B3

Hoàn tất

Màn hình cảnh báo Hủy hiển thị, nhấn Có

Chi tiết các bước hướng dẫn hủy lệnh:

Bước 1: Để thực hiện hủy lệnh, khách hàng chọn lệnh muốn hủy, sau đó nhấn vào Hủy Lệnh trong Sổ Lệnh như hình sau:

hướng dẫn hủy lệnh trên HSC iTrade


Bước 2: Màn hình Hủy hiển thị. Nhấn Xác nhận để tiếp tục.

xác nhận hủy lệnh trên HSC iTrade


Bước 3: Màn hình cảnh báo Hủy hiển thị. Nhấn nút để hoàn tất.

hủy lệnh trên HSC iTrade

Như vậy lệnh đã được Hủy qua hệ thống.


>> Xem thêm: Hướng dẫn xem sổ lệnh và lịch sử đặt lệnh trên HSC iTrade