Hướng dẫn thay đổi cấu hình mặc định của HSC Trade

 

1. Hướng dẫn thay đổi cấu hình mặc định

Để thay đổi cấu hình mặc định của HSC Trade, khách hàng vào phần Cài đặt biểu tượng cài đặt trên HSC Trade ở góc phải phía dưới màn hình. Khách hàng có thể thay đổi cài đặt bao gồm Ngôn ngữ hiển thị, Chủ đề hiển thị màu sắc và một số tùy chọn khác. Khách hàng có thể vào phần Trợ giúp để tham khảo hướng dẫn rút gọn cách sử dụng phần mềm.

thay đổi cấu hình mặc định trên HSC Trade

 

2. Cách kiểm tra phiên bản ứng dụng

Cách 1: Khách hàng nhấn vào biểu tượng Cài đặt biểu tượng cài đặt trên phần mềm HSC Trade. Chọn Thông tin hệ thống, xem Phiên bản ứng dụng.

thông tin hệ thống HSC trade.png

 

Cách 2: Khách hàng vào ứng dụng HSC Trade trên Apple Store trên iPhone hoặc Google Play trên Android, chọn Detail để xem thông tin chi tiết của ứng dụng. Thông tin phiên bản và ngày cập nhật ứng dụng như minh họa bên dưới.

thông tin phiên bản HSC Trade

Diễn giải: phiên bản ứng dụng 1.5.1 là phiên bản mới nhất được cập nhật ngày 07/10/2017. Phần mềm HSC Trade của người dùng đã được cập nhật phiên bản mới nhất.

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn xem thông tin thị trường và cổ phiếu trên HSC Trade