Hướng dẫn thêm mã cổ phiếu vào Danh mục cổ phiếu đã chọn

Để thêm mã cổ phiếu bất kỳ vào Danh mục cổ phiếu đã chọn trong mục Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền, nhà đầu tư có thể thực hiện theo các cách sau đây:

 

tu-van-co-phieu-chung-quyen

Hình 1: Màn hình Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền

 

1. Tạo lập danh mục theo Smart Money

Nhà đầu tư có thể lựa chọn cổ phiếu thông qua công cụ Tạo lập danh mục theo phân tích kỹ thuật. Cụ thể, nhà đầu tư xem xét các yếu tố thành phần của cổ phiếu bao gồm: Điểm đà tăng, tích lũy, thanh khoản,vốn hóa, cơ bản, tổng hợp và % Washout

Bước 1: Nhà đầu tư chỉ cần kéo thả chuột để tùy chọn giá trị của các tiêu chí sau đó nhấn vào nút Tạo danh mục để tiến hành tạo lập danh mục.

tao-lap-danh-muc-theo-PTKT

Hình 2: Tạo lập danh mục theo Phân tích kỹ thuật

 

Bước 2: Sau quá trình tạo lập danh mục, nhà đầu tư đã có được sự gợi ý để lựa chọn. Để lưu lại các cổ phiếu đã chọn để có thể được các chuyên gia tư vấn thêm, nhà đầu tư nhấn tick chọn vào các ô vuông ở cột cuối cùng bên phải. Các cổ phiếu được chọn sẽ được tự động chuyển xuống phần “Danh mục cổ phiếu” như trong hình.

lua-chon-co-phieu-vao-danh-muc-theo-doi

Hình 3: Lựa chọn cổ phiếu vào danh mục theo dõi

 

Bước 3: Nếu muốn chọn cổ phiếu bất kỳ vào danh mục, nhà đầu tư tick vào ô vuông ở cột ngoài cùng bên trái và  bấm vào nút “Thêm vào danh mục” như trên hình. Mã cổ phiếu đó sẽ được tự động thêm vào Danh mục cổ phiếu đã chọn trong mục Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền.

them-vao-danh-muc-co-phieu-da-chon

Hình 4: Lựa chọn cổ phiếu vào danh mục theo dõi

 

2. Lựa chọn cổ phiếu trong các danh mục mẫu của HSC Online

Nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn cổ phiếu dựa trên các danh mục mẫu gồm:

 • Danh mục VN30
 • Danh mục smallcap
 • Danh mục dòng tiền lớn
 • Danh mục nước ngoài mua

cac-danh-muc-mau-theo-PTKT

Hình 5: Các danh mục mẫu theo phân tích kỹ thuật

 

Để thêm cổ phiếu mong muốn vào Danh mục cổ phiếu đã chọn trong Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền, nhà đầu tư thực hiện theo các bước tương tự như tại mục 1.Tạo lập danh mục theo Smart Money.

 

3. Tra cứu cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật

Ngoài việc tạo lập danh mục như đã trình bày kể trên, nhà đầu tư còn có thể lựa chọn cổ phiếu thông qua công cụ Tra cứu cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật.

Bằng cách nhập mã cổ phiếu trong mục Tra cứu, nhà đầu tư có thể tra cứu các thông tin về dòng tiền của cổ phiếu

tra-cuu-cac-tin-hieu-ky-thuat.png

Hình 6: Tra cứu cổ phiếu theo Phân tích kỹ thuật

 

Nếu muốn chọn cổ phiếu vào danh mục, nhà đầu tư bấm vào nút “Thêm vào danh mục” như trên hình.

 

4. Tạo lập danh mục theo phân tích cơ bản

Với công cụ Tạo lập danh mục theo Phân tích cơ bản, nhà đầu tư có thể dễ dàng tạo lập danh mục với các tiêu chí score điểm chuyên sâu bao gồm: Điểm tăng trưởng, sinh lời, định giá, TT cổ phiếu, sức khỏe tài chính, tổng hợp và ngành.

Sau khi thiết lập các tiêu chí, nhà đầu tư click vào Tạo danh mục để tiến hành tạo lập danh mục theo Phân tích cơ bản.

tao-lap-danh-muc-theo-PTCB.png

Hình 7: Tạo lập danh mục theo Phân tích cơ bản

 

Sau quá trình tạo lập danh mục, nhà đầu tư có thể thêm mã cổ phiếu bất ký vào Danh mục cổ phiếu đã chọn trong Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền bằng cách thực thiện theo các bước tương tự như tại mục 1.Tạo lập danh mục theo Smart Money.

 

5. Lựa chọn cổ phiếu trong các danh mục mẫu theo Phân tích cơ bản

Ngoài việc hỗ trợ nhà đầu tư tạo lập danh mục với hệ thống score điểm phân tích cơ bản nói trên, HSC còn tạo lập một vài danh mục mẫu, giải quyết ngay một số ý tưởng đầu tư phổ biến:

 • Danh mục cổ phiếu giá trị
 • Danh mục cổ phiếu tăng trưởng
 • Danh mục trả cổ tức cao
 • Danh mục công ty chứng khoán khuyến nghị mua

cac-danh-muc-mau-theo-PTCB.png

Hình 8: Các danh mục mẫu theo Phân tích cơ bản

 

Để thêm cổ phiếu vào Danh mục cổ phiếu đã chọn trong Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền, nhà đầu tư thực hiện theo các bước tương tự như tại mục 1.Tạo lập danh mục theo Smart Money.

 

6. Tra cứu cổ phiếu theo phân tích cơ bản

Nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn cổ phiếu thông qua công cụ Tra cứu cổ phiếu theo phân tích cơ bản.

Bằng cách nhập mã cổ phiếu trong mục Tra cứu, nhà đầu tư có thể tra cứu các thông tin chi tiết về score điểm phân tích cơ bản của cổ phiếu. Nếu muốn chọn cổ phiếu vào danh mục, nhà đầu tư bấm vào nút “Thêm vào danh mục” như hình dưới đây.

tra-cuu-co-phieu-theo-PTCB.png

Hình 9: Tra cứu cổ phiếu theo Phân tích cơ bản

 

7. Phân tích doanh nghiệp

Sau khi có được một danh mục tốt, có tiềm năng tăng giá, để nghiên cứu kỹ hơn về cổ phiếu trước khi ra quyết định, nhà đầu tư có thể truy cập vào cửa sổ Phân tích doanh nghiệp.

Các thông tin được hiển thị trong cửa sổ Phân tích doanh nghiệp bao gồm:

 • Điểm 5Fs danh mục của bạn
 • Phân tích tài chính
 • Bảng chấm điểm 5Fs HSC
 • Chart book
 • Khuyến nghị của các CTCK

phan-tich-doanh-nghiep

Hình 10: Màn hình Phân tích doanh nghiệp

 

Để thêm cổ phiếu mong muốn vào Danh mục cổ phiếu đã chọn trong Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền, nhà đầu tư bấm vào nút “Thêm vào danh mục” như trên hình.

Để sử dụng dịch vụ tư vấn, nhà đầu tư vui lòng đăng ký tại đây.