Hướng dẫn tra soát chuyển tiền từ Tài khoản ngân hàng vào Tài khoản chứng khoán tại HSC

 

Thông tin sai Khách hàng Online Khách hàng của Môi giới
Tra soát tại Ngân hàng Tra soát tại HSC
Số tài khoản x   Liên hệ với nhân viên môi giới
để được hỗ trợ
Tên chủ tài khoản x  
Nội dung chuyển tiền x x

 

► Đối với khách hàng có nhân viên Môi giới:

Liên hệ với Nhân viên Môi giới để được hướng dẫn cụ thể.

 

► Đối với khách hàng online:

1. Trường hợp tra soát tại ngân hàng

Hướng dẫn tra soát chuyển tiền tại ngân hàng

 

2. Trường hợp tra soát tại HSC

Hướng dẫn tra soát chuyển tiền tại HSC

 

♦ Khách hàng tham khảo mẫu viết phiếu chuyển tiền/ nội dung chuyển tiền:

Để tránh việc nhầm lần, khách hàng ghi rõ nội dung chuyển tiền theo mẫu: 011Cxxxxxx, họ tên chủ tài khoản

Ví dụ cụ thể: 011C12345, Nguyễn Văn A (Có thể viết không dấu)

mẫu sao kê chuyển tiền

Sao kê chuyển tiền

 

mẫu liên nộp tiền

Liên nộp tiền

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn nộp tiền đầu tư chứng khoán tại HSC