Hướng dẫn xem đồ thị Phân tích kỹ thuật trên HSC iTrade

Thanh công cụ hiển thị các biểu tượng đồ họa với các công cụ phân tích kỹ thuật, lịch sử và đường xu hướng. Khách hàng có thể nhấn vào biểu tượng công cụ mình thích. Đồ thị sẽ thay đổi theo lựa chọn của khách hàng. Đồ thị hiển thị tối đa 5 cửa sổ trong 1 trang, bao gồm 3 cửa sổ phân tích kỹ thuật, cửa sổ giá, và khối lượng.

 

 

Xem đồ thị chứng khoán trên HSC iTrade

Để xem Đồ thị của một cổ phiếu nào đó, khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng vào TT thị trường (Thông tin thị trường), chọn Đồ thị.

Hoặc nhấn vào biểu tượng đồ thị tại màn hình thông tin cổ phiếu.

Bước 2: Khách hàng nhập vào mã chứng khoán muốn xem. Cửa sổ đồ thị của mã muốn xem hiện lên, khách hàng sẽ thấy phía trên là các công cụ kỹ thuật, phía dưới là đồ thị giá, tiếp theo là đồ thị kỹ thuật và đồ thị khối lượng, cuối cùng là các mốc thời gian.

 

Xem đồ thị của một cổ phiếu trên HSC iTrade

 

Lưu ý:

(i) Khách hàng nhấn vào biểu tượng thêm chỉ báo kỹ thuật để xem danh sách các chỉ báo kỹ thuật có thể thêm vào.

danh sách các chỉ báo kỹ thuật trên HSC iTrade

Chọn chỉ báo kỹ thuật muốn thêm vào. Chỉ bảo được chọn sẽ được thêm vào dưới phần giá nếu như số cửa sổ (đường chỉ báo) chưa vượt mức cho phép (tối đa 5 cửa số). Nếu không thì cửa sổ cũ nhất sẽ bị thay thế bởi cửa sổ mới. 

 

(ii) Bên cạnh đó, khách hàng có thể tiến hành đổi các chu kỳ của các đồ thị kỹ thuật liên quan và nhấn áp dụng.

 

(iii) Tại phần cài đặt, khách hàng có thể thay đổi cấu hình của đồ thị bao gồm cài đặt giao diện (màu nền, màu sắc của các phần đồ thị); cài đặt chế độ (màu mặc định của đồ thị đường Relative Performance) và mặc định cho phân tích kỹ thuật (màu sắc chi tiết của các phần phân tích kỹ thuật khác nhau).

cài đặt giao diện trên HSC iTrade

• Để thay đổi màu, nhấn vào ô màu cần đổi và chọn lại màu khác.

• Để thay đổi cấu hình của phần phân tính, chọn phần phân tích trong danh sách xổ xuống và thay đổi.

• Để phục hồi lại cấu hình mặc định, nhất vào nút “Phục hồi cài đặt mặc định”.

 

(iv) Lưu đồ thị. Cho phép khách hàng lưu các mô hình đồ thị. Khách hàng nhấn vào biểu tượng lưu đồ thị, sau đó đặt tên và nhấn Lưu.

 

(v) Phục hồi đồ thị. Cho phép khách hàng tải các mô hình đồ thị. Khách hàng có thể tải lại đồ thị của mình bằng cách vào Phục hồi đồ thị, chọn đồ thị vừa lưu, nhấn Tải.

 

(vi) Chế độ đồ thị. Khách hàng có thể xem đồ thị theo 3 kiểu: dạng nến, dạng thanh, dạng đường.

Chế độ đồ thị trên HSC iTrade

 

(vii) Khoảng thời gian. Cho phép khách hàng xem đồ thị theo dạng ngày, tuần hoặc tháng.

khoảng thời gian trên HSC iTrade

 

(viii) Thiết lập ngày cho phép khách hàng chọn các khoảng thời gian muốn xem đồ thị. Nhấn nút biểu tượng Thiết lập ngày, Hộp thoại Thiết lập ngày được hiện ra.

thiết lập ngày trên HSC iTrade

Nhập ngày bắt đầu vào Từ ngày và ngày kết thúc vào Đến ngày. Định dạng ngày là DD/MM/YYYY. Sau đó khách hàng nhấn Đồng ý để tiến hành.

 

(ix) So sánh tương quan. Khách hàng nhấn vào biểu tượng so sánh tương quan để so sánh tỷ lệ thay đổi về giá của 2 hay nhiều mã chứng khoán. Điểm bắt đầu tại vị trí đầu tiên là 0% và cho thấy % thay đổi của giá đóng cửa kể từ điểm đó đối với tất cả các mã trong danh sách. Các đồ thị So sánh tương quan rất tốt cho việc so sánh những trường hợp giá không đồng dạng (ví dụ như chứng khoán và chỉ số). Khách hàng có thể dễ dàng thấy được mã nào tốt hơn và chọn mã tốt nhất cho chiến thuật đầu tư hay giao dịch của mình.

 

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP ĐỒ THỊ SO SÁNH TƯƠNG QUAN

B1

Khách hàng

Nhập mã chứng khoán đầu tiên vào ô tìm kiếm
B2

Khách hàng

Nhấn vào biểu tượng So sánh tương quan
B3

Khách hàng

Nhập mã chứng khoán cần so sánh
B4

Hoàn tất

Nhấn Đồng ý để hiển thị màn hình so sánh tương quan

Để thiết lập Đồ thị so sánh tương quan, làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhập mã chứng khoán đầu tiên vào ô tìm kiếm. So sánh sẽ dựa vào mã chứng khoán đầu tiên.


Bước 2: Nhấn vào biểu tượng So sánh tương quan.


Bước 3: Màn hình Thiết lập so sánh tương quan được hiển thị. Nhập mã chứng khoán cần so sánh. Ví dụ: HCM.

so sánh tương quan trên HSC iTrade


Bước 4: Nhấn Đồng ý để hiển thị màn hình so sánh tương quan.

so sánh tương quan trên phần mềm giao dịch HSC iTrade

Phân tích kỹ thuật và đường xu hướng không thể sử dụng trong kiểu Đồ thị so sánh tương quan.

Để thoát khỏi màn hình Đồ thị so sánh tương quan, nhấn Exit.


(x) Loại con trỏ là tính năng chọn đường chéo, đường thẳng hoặc đường nằm ngang.

Tính năng loại con trỏ trên HSC iTrade

 

(xi) Biểu tượng bàn tay dùng để kéo đồ thị sang trái hay phải bằng cách chọn chức năng kéo (nhấn nút Drag).

Chức năng trong HSC iTrade

 

(xii) Tiếp theo là các đường chỉ báo kỹ thuật và các công cụ khác:

đường chỉ báo kỹ thuật và các công cụ trên HSC iTrade

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn xem tin tức cập nhật và thông tin cơ bản cổ phiếu trên HSC iTrade