Hướng dẫn xem số dư chứng khoán và tiền trên HSC Trade

 

 

1. Hướng dẫn xem số dư tiền

- Khách hàng vào mục Chuyển trang, chọn Số dư tiền. Phần này sẽ hiển thị chi tiết các khoản mục liên quan đến trạng thái tiền của khách hàng.

Hướng dẫn xem số dư tiền trên HSC Trade

 

2. Hướng dẫn xem số dư chứng khoán đang sở hữu

- Khách hàng vào mục Chuyển trang, chọn Vị thế.

- Ứng dụng sẽ hiện ra số lượng các chứng khoán mà khách hàng đang nắm giữ. Khách hàng có thể mở nhanh phiếu lệnh để thực hiện mua thêm hoặc bán bớt các cổ phiếu đang nắm giữ tại đây.

cách xem số dư chứng khoán trên HSC Trade

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn xem sổ lệnh, sửa lệnh và hủy lệnh