Hướng dẫn xem sổ lệnh, sửa lệnh và hủy lệnh trên HSC Trade

 

 

1. Xem sổ lệnh trên HSC Trade

• Khách hàng vào mục Chuyển trang, chọn Sổ lệnh để xem lại các lệnh đã đặt. Phần Sổ lệnh hiển thị các lệnh đã khớp, chưa khớp và đã hủy.

hướng dẫn xem sổ lệnh trên HSC Trade

 

2. Sửa lệnh trên HSC Trade

• Đối với các lệnh chưa khớp, khách hàng có thể thực hiện sửa lệnh bằng cách nhấn vào biểu tượng sửa lệnh.

• Khách hàng nhập lại giá muốn đặt, sau đó nhấn vào nút thực hiện để sửa lệnh và chọn Xác nhận.

Hướng dẫn sửa lệnh trên HSC Trade

 

Sau khi lệnh được sửa, hệ thống sẽ bảo sửa lệnh thành công. 

sách sửa lệnh trên HSC Trade

 

3. Hủy lệnh trên HSC Trade

Khách hàng chọn biểu tượng hủy lệnh để hủy lệnh đã đăt, sau đó nhấn Đồng ý để xác nhận hủy.

hướng dẫn hủy lệnh trên HSC Trade

 

Hệ thống HSC Trade sẽ hiện ra thông báo sau khi khách hàng thực hiện hủy lệnh thành công.

cách hủy lệnh trên HSC Trade

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn xem số dư chứng khoán và tiền