Hướng dẫn xem sổ lệnh và lịch sử đặt lệnh trên HSC iTrade

 

 

1. Xem sổ lệnh trên HSC iTrade

Để xem và kiểm tra lại các lệnh khách hàng đã đặt vào hệ thống, khách hàng vào phần Sổ lệnh trên màn hình mặc định của HSC iTrade.

Trên các giao diện khác, khách hàng vào menu Giao dịch cổ phiếu, chọn Sổ lệnh.

Khi có nhiều lệnh đặt vào hệ thống tại màn hình sổ lệnh, khách hàng có thể dùng tính năng “Filters” để lọc bớt các lệnh hết hạn, lệnh từ chối hay đã hủy, sau đó ấn lưu.

 

2. Xem lịch sử đặt lệnh trên HSC iTrade

Để xem lịch sử đặt lệnh ở thời gian xa hơn, khách hàng vào menu Giao dịch cổ phiếu sau đó chọn Lịch sử đặt lệnh. Tại đây, khách hàng nhấn vào giờ truy vấn gần nhất để xem các lệnh đã đặt vào hệ thống. Khách hàng chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, đồng thời có thể lọc các lệnh đã xem tùy theo các tiêu chí sau đây:

- Lệnh mua

- Lệnh bán

- Nguồn đặt lệnh

- Trạng thái lệnh

Hướng dẫn xem lịch sử đặt lệnh trên HSC iTrade

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn xem thông tin Tài khoản trên HSC iTrade