Hướng dẫn xem thông tin giao dịch thị trường và giao dịch thỏa thuận

 

 

1. Xem thông tin giao dịch thị trường trên HSC iTrade

Để xem thông tin giao dịch thị trường trên HSC iTrade, khách hàng vào cửa sổ Tổng quan thị trường trên cửa sổ giao diện mặc định.

Ở các giao diện khác, khách hàng vào menu TT thị trường, chọn Tổng quan thị trường. Biểu đồ tổng quan thị trường hiển thị sự thay đổi của tất cả cổ phiếu, đồng thời cho phép khách hàng nhìn tổng quát thị trường một cách nhanh chóng. Các mã màu xanh, có viền xanh là những mã tăng chuẩn. Các mã màu đỏ, có viền trắng là các mã giảm sàn.

Trong cửa sổ này, nhà đầu tự chọn các sàn giao dịch cần xem ở thanh phía trên: sàn HOSE, sàn HNX hoặc sàn UPCOM. Khách hàng có thể lựa chọn sắp xếp các mã cổ phiếu theo một số tùy chọn bao gồm:

- Mã CK, Tăng dần

- % thay đổi tăng dần

- % thay đổi giảm dần

- Thay đổi, Tăng dần

- Thay đổi, Giảm dần

- Giá trị, Tăng dần

- Giá trị, Giảm dần

- Khối lượng, Tăng dần

- Khối lượng, Giảm dần

Đồng thời, khách hàng cũng có thể tùy chọn xem cổ phiếu theo tất cả các lĩnh vực hoặc chọn riêng từng ngành.

Hướng dẫn xem thông tin giao dịch thị trường trên HSC iTrade

 

2. Xem giao dịch thỏa thuận trên HSC iTrade

Để xem các GD thỏa thuận, khách hàng vào TT thị trường, chọn Giao dịch thỏa thuận. Cửa sổ giao dịch thỏa thuận thể hiện thông tin về các mã có GD Thỏa thuận trên 2 sàn HOSE và sàn HNX, với thông tin về số lệnh đợt khớp, giá trị hoặc tỷ lệ dư mua, dư bán của từng mã.

Hướng dẫn xem giao dịch thỏa thuận trên HSC iTrade

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn xem đồ thị Phân tích kỹ thuật trên HSC iTrade