Hướng dẫn xem tin tức cập nhật và thông tin cơ bản cổ phiếu trên HSC iTrade

Tin tức cập nhật và thông tin cơ bản là nguồn thông tin quan trọng để khách hàng ra quyết định. 
 

 

1) Tin tức mới

Để xem tin tức cập nhật, khách hàng vào menu TT thị trường, chọn Tin tức mới. Cửa sổ tin tức là danh sách các tiêu đề tin. Khách hàng có thể chọn xem thông tin cho sàn HOSE, sàn HNX hoặc sàn UPCOM, hiển thị thông tin mới nhất hoặc các tin tức trong một khoảng thời gian nhất định.
Khách hàng có thể chọn nhanh mục Tin tức mới trên cửa sổ Thông tin cổ phiếu để xem tin tức mới cho mã cổ phiếu đó. 
Cửa sổ tin tức liệt kê các tin từ mới đến cũ, tin mới nhất xuất hiện ở đầu danh sách.
 
Hướng dẫn xem tin tức mới trên HSC iTrade
 

Khách hàng nhấn đúp vào tiêu đề tin cần xem để hiển thị nội dung tin.

 

HD xem tin tức mới trên HSC iTrade

 

2) Thông tin cơ bản cổ phiếu 

Để xem thông tin về báo cáo tài chính của cố phiếu, khách hàng vào menu TT thị trường, chọn Báo cáo tài chính, sau đó gõ mã chứng khoán muốn xem. Khách hàng cũng có thể xem nhanh cách nhấp vào biểu tượng báo cáo tài chính trên cửa sổ Thông tin cổ phiếu.
Báo cáo tài chính sẽ được mở trong cửa sổ pop-up. Trước khi dùng tính năng này, khách hàng cần tắt Pop-up Blocker hay cho phép trang này trong hội thoại Pop-up Blocker Setting.
 
thông tin cơ bản cổ phiếu HSC iTrade