Quy định giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX

Quy định giao dịch là các quy chế giao dịch mà Sở giao dịch áp dụng cho chính sàn của mình. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng các quy định giao dịch sàn HNX (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

 

 

1. Thời gian giao dịch

Thời gian giao dịch HNX

 

2. Phương thức khớp lệnh

 

phương thức khớp lệnh HNX

>> Xem thêm: Khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục

 

3. Nguyên tắc khớp lệnh

Nguyên tắc khớp lệnh HNX

 

>> Xem thêm: Khớp lệnh được thực hiện như thế nào?

 

4. Đơn vị giao dịch

Đơn vị giao dịch HNX

5. Đơn vị yết giá giao dịch

Đơn vị yết giá giao dịch HNX

6. Biên độ dao động giá

  • Đối với cổ phiếu: ±10% so với giá tham chiếu.
  • Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF giao dịch ngày đầu tiên hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngưng giao dịch trên 25 ngày là ±30% so với giá tham chiếu.
  • Đối với trường hợp trả cổ tức/ thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu trong ngày giao dịch không hưởng quyền là ±30% so với giá tham chiếu.
  • Đối với trái phiếu: không áp dụng biên độ dao động.

 

7. Giá tham chiếu

Giá tham chiếu của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư đang giao dịch được xác định bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch liền kề trước đó.

 

8. Lệnh giao dịch

Lệnh giao dịch HNX

 

9. Sửa, hủy lệnh trong phiên giao dịch

Sửa và hủy lệnh trong phiên giao dịch HNX

 

>> Xem thêm: Cách đầu tư chứng khoán