Quy định giao dịch UPCOM

Quy định giao dịch là các quy chế giao dịch mà Sở giao dịch áp dụng cho chính sàn của mình. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng các quy định giao dịch sàn UPCOM.

 

 

Loại chứng khoán được giao dịch: cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

1. Thời gian giao dịch

Thời gian giao dịch upcom
 

♦ Giao dịch lô lẻ:

  • Thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục: Từ 9h00’ đến 14h30’
  • Thực hiện theo phương thức thỏa thuận thời gian từ 9h00’đến 15h00’

 

2. Phương thức giao dịch

Phương thức khớp lệnh Upcom

3. Nguyên tắc khớp lệnh

3.1 Ưu tiên về giá

  • Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
  • Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

 

3.2 Ưu tiên về thời gian

  • Trường hợp các lệnh mua hoặc bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước ưu tiên thực hiện trước.

>> Xem thêm: Khớp lệnh được thực hiện như thế nào?

 

4. Đơn vị giao dịch

Đơn vị giao dịch upcom

 

5. Đơn vị yết giá

  • Đơn vị yết giá đối với cổ phiếu: 100 đồng.
  • Không quy định đơn vị yết giá đối với trái phiếu và giao dịch thỏa thuận.

 

6. Biên độ dao động

Biên độ dao động upcom

 

7. Giá tham chiếu

Giá tham chiếu là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

 

8. Lệnh giao dịch

Lệnh giao dịch upcom

 

9. Sửa, hủy lệnh trong phiên giao dịch

Sửa và hủy lệnh trong phiên giao dịch upcom

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán