Hướng dẫn chuyển tiền trên web myhsc

Để chuyển tiền từ TK chứng khoán, khách hàng chọn ô Chuyển trang  trên màn hình chính, sau đó chọn Chuyển tiền.

hướng dẫn chuyển tiền

 

1. Chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra ngân hàng

Bước 1: Khách hàng nhấn vào tab Rút tiền

Tại đây, khách hàng chọn Tài khoản chứng khoán muốn chuyển tiền

chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra ngân hàng

 

Khách hàng chọn Ngân hàng cần chuyển đến, nhập Số tiền cần chuyển và nội dung chuyển tiền. Sau đó nhấn Chuyển tiền.

hướng dẫn chuyển tiền trên MYHSC

 

Bước 2: Nhập Mã xác thực được gửi đến SĐT của khách hàng và ấn Xác nhận.

nhập mã xác thực

 

2. Chuyển nội bộ giữa các tài khoản Cổ phiếu/ Phái sinh/ Trái phiếu của HSC

Bước 1: Khách hàng nhấn vào tab Chuyển nội bộ

Tại đây, khách hàng chọn Tài khoản chứng khoán muốn chuyển tiền (Cổ phiếu/ Phái sinh/ Trái phiếu).

chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra ngân hàng

 

Khách hàng chọn Tài khoản cần chuyển đến, nhập Số tiền cần chuyển và nội dung chuyển tiền. Sau đố ấn Chuyển tiền.

Chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản

 

Bước 2: Nhập Mã xác thực được gửi đến SĐT của khách hàng và ấn Xác nhận.

mã xác thực OTP

 

*Lưu ý:

  • Tối thiểu một lần chuyển 500,000
  • Tạm ngưng thực hiện giao dịch chuyển tiền từ 17:00:00 đến 08:10:00 ngày hôm sau
  • Các yêu cầu chuyển tiền ra ngân hàng sau 14:15 được HSC ghi nhận và thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
  • Nếu số tiền yêu cầu chuyển khoản lớn hơn số thực dư, phần chênh lệch có thể bị tính lãi vay hằng ngày cho đến khi được hoàn trả bởi khoản tiền bán về hoặc khoản nộp vào tương ứng.
  • Phí chuyển tiền do người chuyển trả và áp dụng theo biểu phí ngân hàng hiện hành