Hướng dẫn đăng nhập và thay đổi mật khẩu trên web myhsc

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào đường link: https://my.hsc.com.vn/ hoặc https://trading.hsc.com.vn/

Trường hợp 1: Khách hàng mở tài khoản online (từ ngày 16/11/2020) hoặc đã mở tài khoản Trái phiếu HSC

  • Đối với khách hàng mở tài khoản online: Vui lòng nhập Mã khách hàng và Mật khẩu đã được gửi trong email sau đó ấn Đăng nhập.
  • Đối với khách hàng đã mở tài khoản Trái phiếu: Dùng username/ password tài khoản Trái phiếu để đăng nhập.

dang-nhap-my-hsc

 

Trường hợp 2: Khách hàng đã mở tài khoản (trước ngày 16/11/2020):

Chọn Kích hoạt sử dụng. Khách hàng nhập 6 số cuối Tài khoản Chứng khoánsố CMND hoặc Số Căn cưới công dân => Xác nhận.

kich-hoat-tai-khoan-my-hsc

Khách hàng nhập mã xác thực đã được gửi đến Số điện thoại/ email đã đăng ký của khách hàng sau đó nhấn Xác nhận.

ma-xac-thuc

Bước 2: Sau khi đăng nhập/ xác thực thành công, Khách hàng cần tạo mật khẩu đăng nhập mới theo yêu cầu của hệ thống.

tao-mat-khau-moi

Sau khi đổi mật khẩu thành công, khách hàng có thể bắt đầu trải nghiệm các tính năng của myhsc.

 

*Note:

Nhà đầu tư có thể dễ dàng chuyển qua lại giữa 2 trang my.hsc.com.vn và trading.hsc.com.vn bằng cách nhấn vào ô Chuyển trang nút-chuyển phía trên bên phải màn hình. 

chuyển-trang

 

Để xem danh mục tài sản, nộp rút chuyển tiền, vui lòng truy cập: https://my.hsc.com.vn/

Để giao dịch, vui lòng truy cập: https://trading.hsc.com.vn/