Hướng dẫn đăng nhập và thay đổi mật khẩu trên ứng dụng myhsc

Trường hợp 1: Khách hàng mở tài khoản online (từ ngày 16/11/2020) hoặc đã mở tài khoản trái phiếu tại HSC

Bước 1: Khách hàng ấn vào biểu tượng myhsc trên điện thoại.

Bước 2: Khách hàng nhập Tên đăng nhậpMật khẩu

Đối với KH mở TK online: Vui lòng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đã được gửi trong email, sau đó ấn Đăng nhập.

Đối với KH đã mở TK Trái phiếu: Dùng username/password tài khoản Trái phiếu để đăng nhập.

 

Trường hợp 2: Khách hàng đã mở tài khoản (trước ngày 16/11/2020)

Bước 1: Khách hàng ấn vào biểu tượng myhsc trên điện thoại.

Bước 2: Tại màn hình Đăng nhập, khách hàng chọn “Kích hoạt tài khoản”

man-hinh-dang-nhap-my-hsc

 

Bước 3: Khách hàng nhập Số tài khoản 011C... và Số CMND/CCCD, nhấn Xác nhận.

kich-hoat-tai-khoan-my-hsc.png

Mã xác thực sẽ được gửi tới số điện thoại đã đăng ký. 

 

Bước 4: Khách hàng nhập Mã xác thực vào hệ thống. Chọn Xác nhận.

nhap-ma-xac-thuc-ung-dung-myhsc

 

Bước 5: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, Quý khách vui lòng tiến hành đổi mật mã theo hướng dẫn:

tao-mat-khau-dang-nhap-moi-tren-ung-dung-myhsc

 

Mật khẩu phải gồm có:

  • Có ít nhất 6 ký tự
  • Có ít nhất 1 chữ cái viết hoa (A-Z)
  • Có ít nhất 1 chữ thường (a- z)

Khách hàng ấn Xác nhận để hoàn tất đổi mật khẩu.