Hướng dẫn đặt lệnh mua bán trên ứng dụng myhsc

1. Hướng dẫn đặt lệnh mua trên myhsc

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào app MYHSC

Bước 2: Tại màn hình chính, Khách hàng ấn Đặt lệnh

màn hình chính ứng dụng myhscman-hinh-dat-lenh

 

Bước 3: Khách hàng nhập Mã chứng khoán, Loại lệnh, Giá và Khối lượng muốn đặt, sau đó ấn MUA

dat-mua-tren-app-myhsc

Đối với lệnh LO, Nếu giá cổ phiếu là 30.400 VND thì nhập 30.4

 

Bước 4:  Khách hàng nhấn Xác nhận để hoàn tất.

HD-dat-lenh-mua-tren-app-myhsc

 

2. Hướng dẫn đặt lệnh bán trên myhsc

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào app myhsc

Bước 2: Tại màn hình chính, Khách hàng ấn Đặt lệnh

màn hình chính ứng dụng myhscman-hinh-dat-lenh

 

Bước 3: Khách hàng nhập Mã chứng khoán, Loại lệnh, Giá và Khối lượng muốn đặt, sau đó ấn BÁN

dat-lenh-vnm

Đối với lệnh LO, Nếu giá cổ phiếu là 30.400 VND thì nhập 30.4

 

Bước 4:  Khách hàng nhấn Xác nhận để hoàn tất.

HD đặt lệnh bán trên myhsc