Hướng dẫn khôi phục mật khẩu trên ứng dụng myhsc

Bước 1:  Khách hàng ấn vào biểu tượng myhsc trên điện thoại.

Ở màn hình Người dùng đăng nhập, Khách hàng chọn Quên mật khẩu.

quen-mat-khau.png

 

Bước 2: Khách hàng nhập Tên đăng nhập Số CMND/CCCD, nhấn Xác nhận

Hệ thống sẽ tự động gửi SMS thông báo Mã xác thực đến điện thoại của Quý khách.

Bước 3: Khách hàng nhập Mã xác thực vào hệ thống. Chọn Xác nhận.

Bước 4: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, Quý khách vui lòng tiến hành đổi mật mã theo hướng dẫn.

Mật khẩu phải gồm có:

  • Có ít nhất 6 ký tự
  • Có ít nhất 1 chữ cái viết hoa (A-Z)
  • Có ít nhất 1 chữ thường (a- z)

Khách hàng ấn Xác nhận để hoàn tất đổi mật khẩu.