Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ ETF E1VFVN30

Nếu Khách hàng chưa có tài khoản chứng khoán, khách hàng có thể đăng ký mở tài khoản chứng khoán online trực tiếp tại đây bằng cách bấm vào button ở phía dưới hoặc xem hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán tại đây.

Mở tài khoản chứng khoán

Trong trường hợp khách hàng đã có tài khoản chứng khoán thì không cần mở tài khoản khác nữa, tài khoản dùng để giao dịch chứng chỉ quỹ ETF E1VFVN30 chính là tài khoản chứng khoán thông thường.

>> Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh mua bán Chứng chỉ quỹ ETF E1VFVN30