Hướng dẫn sửa/ hủy lệnh trên ứng dụng myhsc

1. HƯỚNG DẪN SỬA LỆNH TRÊN APP MYHSC

Bước 1:  Khách hàng đăng nhập app myhsc

Bước 2: Khách hàng chọn Sổ lệnh

so-lenh-myhsc

 

Bước 3: Khách hàng chọn dòng lệnh cần sửa, ấn SỬA

chi-tiet-lenh

Khách hàng nhập giá cần sửa, sau đó ấn MUA (nếu sửa lệnh Mua) hoặc BÁN (nếu sửa lệnh Bán) để hoàn tất.

sua-lenh

 

 

2. HƯỚNG DẪN HỦY LỆNH TRÊN APP MYHSC

Bước 1:  Khách hàng đăng nhập app myhsc

Bước 2: Khách hàng chọn Sổ lệnh

so-lenh-myhsc

 

Bước 3: Khách hàng chọn dòng lệnh cần hủy, ấn HỦY

huy-lenh-tren-myhsc

Khách hàng ấn Xác nhận để hoàn tất hủy lệnh.

xác nhận hủy lệnh