Hướng dẫn sửa và hủy lệnh trên web myhsc

1. Hướng dẫn sửa lệnh trên web myhsc

Bước 1: Khách hàng vào Sổ lệnh bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Tại màn hình chính, Chọn Sổ lệnh ngay cạnh ô đặt lệnh

Hướng dẫn sửa lệnh

 

Cách 2: Chọn Sổ lệnh (f8) như hình

hướng dẫn sửa lệnh trên MYHSC

 

Bước 2: Khách hàng nhấn vào lệnh cần sửa, ấn Sửa

các bước sửa lệnh trên MYHSC

 

Bước 3: Khách hàng nhập giá cần sửa và nhấn Mua/Bán

Hướng dẫn sửa lệnh mua bán trên MYHSC

 

Bước 4: Khách hàng xác nhận lệnh sửa.

xác nhận sửa lệnh

Sau khi sửa lệnh thành công, hệ thống sẽ thông báo “Đã nhận lệnh của quý khách. Xin vui lòng xem trạng thái lệnh.”

Thông báo sửa lệnh thành công

 

2. Hướng dẫn hủy lệnh trên web myhsc

Bước 1: Khách hàng vào Sổ lệnh

Bước 2: Khách hàng nhấn vào lệnh cần hủy, ấn Hủy

Hướng dẫn hủy lệnh trên MYHSC

 

Bước 3: Khách hàng xác nhận hủy lệnh.

xác nhận hủy lệnh

Sau khi hủy lệnh thành công, hệ thống sẽ thông báo “Đã nhận lệnh của quý khách. Xin vui lòng xem trạng thái lệnh.”

Thông báo hủy lệnh thành công